Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2020/2021

Zapraszamy do aplikowania w konkursie o Stypendia im. dr. Jana Kulczyka za rok akademicki 2020/2021

Stypendia przyznawane są studentom i doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz Uniwersytetu. Uwzględniana jest również sytuacja materialna kandydatów.

Dokumenty, które powinni złożyć studenci i doktoranci:

  1. Podanie.
  2. CV ze zdjęciem, maksymalnie 2 strony formatu A4.
  3. Wniosek o stypendium (formularze w załączeniu).
  4. Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularze w załączeniu).

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa osoby zainteresowane składają dokumenty wyłącznie w formie elektronicznej, przesyłając je na adresy e-mailowe Biur Obsługi Studenta swoich wydziałów.

Studenci studiów I i II stopnia zainteresowani udziałem w konkursie proszeni są o przesyłanie wniosków na adres Pani mgr Aleksandry Błaszkowskiej lub prodziekana ds. studenckich i organizacyjnych WFil dr M. Szynkiewicza (marszyn@amu.edu.pl lub marszyn@o365.amu.edu.pl) do dn. 20.05.2021.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentami:

Comments are closed.