Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgra Bartosza Mroczkowskiego


Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamiają, iż w dniu 13 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 13.30 (online) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej


mgra Bartosza Mroczkowskiego

Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych MS TEAM umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony doktorskiej i jej rejestrację.

Tytuł dysertacji:
„Konceptualizacje i praktyki ciała w perspektywie posthumanizmu i nowego materializmu”

Promotor:
prof. UAM dr hab. Monika Bakke
Recenzenci:
prof. UMK dr hab. Aleksandra Derra prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz
Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia
DZIEKAN Wydziału Filozoficznego
prof. dr hab. Roman Kubicki


Osoby zainteresowane udziałem w obronie proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: jedrzej.gola@amu.edu.pl do dnia 12 grudnia 2021r. do godz. 14:00

Zawiadomienie

Praca doktorska
Recenzja 1
Recenzja 2

Comments are closed.