Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgra Damian Lutego

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgra Damian Lutego

Zawiadomienie

Przewodniczący i Rada Dyscypliny Naukowej Filozofia Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zawiadamiają, iż w dniu 7 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godz. 11.00 (online) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Damiana Lutego

Obrona doktorska przeprowadzona zostanie w trybie zdalnym, z wykorzystaniem technologii informatycznych MS TEAM umożliwiających transmisję obrazu i dźwięku w czasie rzeczywistym oraz bezpośrednią komunikację uczestników wydarzenia, a jednocześnie zapewniających kontrolę przebiegu obrony doktorskiej i jej rejestrację.

Tytuł dysertacji:

Ontologie strukturalne czasoprzestrzeni”

Promotor:

prof. UAM dr hab. Antoni Szczuciński

Promotor pomocniczy:

prof. UAM dr hab. Marek Woszczek

Recenzenci:

prof. UJ dr hab. Jerzy Gołosz

prof. UMCS dr hab. Andrzej Łukasik

Przewodniczący Rady Dyscypliny Naukowej Filozofia

Prof. dr hab. Roman Kubicki

Osoby zainteresowane udziałem w obronie proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres mailowy: filozof@amu.edu.pl do dnia 6 grudnia 2020r. do godz. 14:00

Rozprawa doktorska – Ontologie strukturalne czasoprzestrzeni

Recenzja prof. J. Gołosza

Recenzja prof. A. Łukasika

 

Comments are closed.