Zmarł prof. Jerzy Kujawiński – były Dziekan WNS

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci

Profesora Jerzego Kujawińskiego (08.02.1928-18.11.2022),

wybitnego poznańskiego naukowca i wychowawcę wielu pokoleń pedagogów. Pan Profesor w latach 1987-1990 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych UAM, w którego struktury wchodził wówczas także Instytut Filozofii.

Rodzinie, Bliskim oraz Współpracownikom Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają
Dziekan i Społeczność Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Comments are closed.