Agora++

W imieniu studentów Instytutu Filozofii  zapraszamy do udziału w evencie edukacyjnym Agora++. W  piątek,  1. marca 2013 r. o godz. 11.00 na Wydziale Nauk Społecznych UAM Collegium im. Floriana Znanieckiego przy  ul. Szamarzewskiego 89 studenci  zaprezentują efekty swojej pracy w ramach kursu technik Public Relations.

Wystąpienia publiczne, analizy wizerunkowe, film  promujący nasz Instytut i wreszcie organizacja samego eventu, to niektóre z oryginalnych form zaliczenia kursu. 

Wydarzenie to odbywa się po raz pierwszy na naszej uczelni. Agora ++ promuje nowatorskie metody nauczania studentów oraz innowacyjne podejście do kształcenia.

Zaproszenie wraz ze szczegółami w załączeniu.

Z wyrazami szacunku,agora-ver2

Organizatorzy eventu, studenci IF UAM.

Fotorelacja

Comments are closed.