Doktorancka Grupa Badawcza: Somatyzm

Doktorancka Grupa Badawcza: Somatyzm

Dr hab. Ewa Nowak prof. UAM

Doktorancka grupa badawcza

Tytuł zajęć: “Somatyzm” (semestr zimowy, termin: wtorek godz. 16.45 bądź termin do uzgodnienia z zainteresowanymi)

Zasadniczo nie somatyzm, a “psycho-somatyzm”. Badania mają charakter analityczny i obejmują zestaw starannie dobranych (różnojęzycznych) artykułów i rozdziałów, ukazujących rozwój relacji body-self oraz tzw. intercorporeality od starożytności (a także kultur wschodnich) po nową fenomenologię, filozofię umysłu i tzw. medical humanities. Każdy uczestnik przygotowuje równolegle: minimum dwie prezentacje oraz indywidualne, profesjonalne opracowanie naukowe: stanowi ono podstawę zaliczenia, zaś jego publikacja (w punktowanym, recenzowanym czasopiśmie) stanowi nagrodę za wdrożenie własnych badań.

Pierwsze organizacyjne spotkanie zaplanowano na 11 października 2017, godz. 16.45, pokój 205/206.

Sylabus jest dostępny w USOSie. Materiały otrzymają Państwo od wykładowcy. Uczestnik ma ponadto do dyspozycji 2 x 30 minut konsultacji indywidualnych w ciągu semestru,  dotyczących własnego opracowania. Wykładowca realizuje ten sam program, opracowując problem autoreprezentacji i schematu ciała w kontekście zmiany morfologicznej/anatomicznej. Uwaga: zajęcia nie “moralizują” ani dualistycznych, ani unifikacyjnych teorii body-self. Zapytania prosz

Comments are closed.