Conferences

Ogólnopolska konferencja pt. „O tożsamości człowieka”

Ogólnopolska konferencja pt. „O tożsamości człowieka”

W dniach 31 maja – 1 czerwca 2019 r. odbyła się ogólnopolska konferencja pt. „O tożsamości człowieka” zorganizowana przez Zakład Antropologii Filozoficznej oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej. To już czwarta sesja naukowa poświęcona problematyce filozofii człowieka, która z inicjatywy pracowników Zakładu miała miejsce w Instytucie Filozofii UAM. W obradach oraz […]

Read More

HOMO INFORMATICUS 3.0 – informatyka, człowiek, społeczeństwo

HOMO INFORMATICUS 3.0 – informatyka, człowiek, społeczeństwo

Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Zakład Filozofii Techniki i Rozwoju Cywilizacji mają zaszczyt zaprosić Państwa na ogólnopolską konferencję naukową HOMO INFORMATICUS 3.0 – informatyka, człowiek, społeczeństwo. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w obradach zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problemami współczesnej informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem tych jej aspektów, które odwołują się […]

Read More

Konferencja: Racjonalizacja zła w epoce globalizacji

Konferencja: Racjonalizacja zła w epoce globalizacji

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu- Koło Naukowe Studentów Filozofii, Sekcja Życia Publicznego, zaprasza do udziału w konferencji studencko-doktoranckiej pt.: ,,Racjonalizacja zła w epoce globalizacji” w dniach 10-11 kwietnia 2015 roku w Instytucie Filozofii UAM, ul. Szamarzewskiego 89c, 60-568 Poznań. Próba ujęcia problemu zła w epoce globalizacji stanowi cel niniejszej […]

Read More

X OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA FILOZOFII FIZYKI

Konferencja organizowana przez Wydział Fizyki i Instytut Filozofii oraz Pracownię Pytań Granicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem Sekcji Filozofii Przyrody Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego POZNAŃ 7 – 8 III 2014 r. Aula im. Prof. A. Piekary, Wydział Fizyki UAM DETERMINIZM A NAUKOWE OBRAZY ŚWIATA 7 […]

Read More

III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa “Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna – wyzwania”

Zapraszamy do czynnego udziału w konferencji, która jest organizowana przez Instytut Filozofii i Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Charles de Gaulle'a w Poznaniu: III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Filozofia i etyka w szkole. Edukacja artystyczna […]

Read More

POEZJA JAKO MEDIUM KOMUNIKACJI

POEZJA JAKO MEDIUM KOMUNIKACJI

ZAKŁAD ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ IF UAM oraz POLSKIE TOWARZYSTWO ANTROPOLOGII FILOZOFICZNEJ serdecznie zaprasza dn. 2 XII 2013 na konferencję pt. POEZJA JAKO MEDIUM KOMUNIKACJI. Konferencja ma na celu rozważenie przekazu poetyckiego w kontekście problemów komunikacji społecznej. Przewidziana jest także krótka prezentacja autorskich utworów poetyckich oraz koncert zespołu poezji śpiewanej ARETE.   Konferencja odbędzie się w sali 215 […]

Read More