IX Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki

Postulowane byty fizyczne? W 100. Rocznicę sformułowania przez N. Bohra modelu atomu.

Zapraszamy na konferencję organizowaną przez Wydział Fizyki, Instytut Filozofii oraz Pracownię Pytań Granicznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu pod patronatem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Poznańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizycznego.

Poznań 8 – 9 III 2013
Aula im. Prof. A. Piekary, Wydział Fizyki UAM

IX Filozofia Fizyki - program

Comments are closed.