Muzyka w przestrzeni publicznej. Filozofia muzyki

Życie bez muzyki byłoby pomyłką.

Fryderyk Nietzsche

Sekcja Życia Publicznego Koła Studentów Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprasza serdecznie na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową MUZYKA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, która odbędzie się 7 czerwca 2013r. W Instytucie Filozofii UAM w sali 215.

Muzyka towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Poza formą czysto rozrywkową, stanowi ważną część przestrzeni publicznej. Biorąc pod uwagę chociażby jej wymiar polityczny: to z Rotą na ustach podziemie niepodległościowe walczyło z zaborcami, słuchając „Zakazanych piosenek” naród polski wyrażał sprzeciw wobec reżimu, przy taktach marszów Wagnera narodowi socjaliści parli ze swoją zbrodniczą ideologią na wszystkie strony świata, a przy protest songach bardów i kompozytorów z lat '70 i '80 dorastało nowe pokolenie zbuntowanych. Każda władza zdawała sobie sprawę, że muzyka niesie ze sobą ogromny ładunek emocjonalny potrafiący poruszać ludzkie serca dużo skuteczniej niż najbardziej płomienne przemówienia czy propaganda.

Obecność muzyki w kulturze jest jednak znacznie szersza – od jej wymiaru metafizycznego, jako elementu pośredniczącego w modlitwie, do jej obecności w szkołach i wymiaru wychowawczego. Jaka jest dzisiaj rola muzyki? Czy konsumpcyjny styl życia i coraz bardziej popularny trend zaspokajania najniższych potrzeb estetycznych spowodował, że muzyka w dyskursie publicznym jest pojmowana tylko jako dodatek do całości, czy może przeciwnie – jest elementem ważnym samym w sobie?

Celem konferencji jest wspólne zastanowienie się nad odpowiedzią na te i inne pytania. W toku obrad zastanowimy się wspólnie nad istotą muzyki i spróbujemy znaleźć jej znaczenie w dzisiejszej przestrzeni publicznej oraz zastanowimy się nad wielowymiarowym sensem jaki muzyka ze sobą niesie. Zapraszamy przedstawicieli różnych dziedzin naukowych: filozofów, socjologów, kulturoznawców, psychologów, muzykologów, a także samych muzyków do podzielenia się własnymi refleksjami.

Proponowana tematyka:

  • filozofia i estetyka muzyki,
  • psychologia muzyki, wpływ muzyki na społeczeństwo
  • finansowanie muzyki w przestrzeni publicznej
  • edukacja muzyczna, wychowanie muzyczne, efekt Mozarta,
  • muzyka i władza.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji! Mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać jak najszerszy ogląd problematyki muzyki w życiu publicznym.

Konferencji będą towarzyszyć będą atrakcje muzyczno-kulturalne. Planowane jest także wydanie publikacji pokonferencyjnej w czasopiśmie "Preteksty".

Regulamin konferencji, formularz zgłoszeniowy i inne informacje dostępne na stronie: http://filozof.amu.edu.pl/dzialalnosc/konferencje/muzyka-w-przestrzeni-publicznej/

Zgłoszenia i kontakt z organizatorami: filozofiamuzyki@gmail.com

ZAPRASZAMY!

Sekcja ŻP KSF UAM

Współpraca redakcyjna:

rmf

Patronat medialny: ​

filozofia.pl bucfilozofia-tvmeteor
Fenestra

Filozofia muzyki - lista abstraktów

Filozofia muzyki - regulamin

Filozofia muzyki - informacje

Filozofia muzyki - plakat

Filozofia muzyki - program

Comments are closed.