Zarządzanie wiedzą – konferencja

25 października 2013 r. w sali 215 odbędzie się konferencja Zarządzanie wiedzą. Poniżej znajduje się program.

12.00–14.00 Otwarcie konferencji

 

Prof. dr hab. Paweł Zeidler
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
O sposobach i problemach reprezentowania wiedzy w nauce o zarządzaniu wiedzą

Dr Tadeusz Wojewódzki
Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku
Kwantowanie wiedzy jako formuła problemowej relewancji wiedzy

Dr Jarosław Boruszewski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Identyfikacja problemów w infobrokerstwie systemowym

Dr Paweł Mazur
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Prawna ochrona dzieł naukowych

14.00–16.00 Przerwa obiadowa
16.00–17.30 Prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zarządzanie wiedzą – teoria i praktyka

 

Dr Radosław Kazibut
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Typy organizacji życia naukowego w świetle definicji pojęcia „organizacji uczących się”

Mgr Lech Kaczmarczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wiedza i praktyka społeczna. Zastosowania epistemologii społecznej w praktyce zarządzania wiedzą

  Sobota, 26. października 2013 r.
10.00–11.30 Dr Andrzej Stępnik
Warszawska Szkoła Reklamy
Konsekwencje różnic między informacją a wiedzą. Zarządzanie informacją a zarządzanie wiedzą

 

Dr Mateusz Bonecki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Procesy zarządzania wiedzą w zwinnych metodykach projektowych

Dr Tomasz Raburski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Eksperci i dyletanci: redefinicja klasycznej dychotomii na przykładzie Wikipedii

11.30–12.00 Przerwa kawowa
12.00–13.00 Dr Krzysztof Nowak
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Krytyka informacji – dyrektywa czy dyspozycja?

 

Dr Mariusz Szynkiewicz, Mgr inż Marek Hołowiecki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Między teorią a praktyką. O istocie programu Dyplom++

Comments are closed.