MISTYKA WSCHODU I ZACHODU

Sekcja Filozofii Religii Koła Studentów Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza zaprasza serdecznie na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencje naukową MISTYKA WSCHODU I ZACHODU, która odbędzie się 15 marca 2013r. w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Mielżyńskiego 27 w Poznaniu.

Tematyka konferencji koncentruje się wokół ujęcia doświadczenia mistycznego na gruncie dwóch wielkich tradycji religijno-filozoficznych: Wschodu (obszaru religii dharmicznych) i Zachodu (obszaru religii abrahamowych).  Liczymy, że dzięki uczestnictwu w konferencji uda się ukazać możliwie jak najszerszy obraz tego zjawiska, wykorzystując interdyscyplinarność badań nad religią. Referaty mogą nawiązywać do następujących zagadnień:

  1. Mistyka chrześcijańska, zwłaszcza prawosławna
  2. Mistyka żydowska i muzułmańska
  3. Joga i mistyka hinduistyczna
  4. Problem doświadczenia mistycznego w buddyzmie i taoizmie
  5. Mistyka w ujęciu fenomenologicznym
  6. Mistyka w ujęciu kognitywistycznym
  7. Mistyka w ujęciu komparatystycznym
  8. Mistyka w ujęciu psychologicznym i socjologicznym.

Refer­aty trwają 15 minut.

Brak opłaty konferencyjnej. Nie pokrywamy kosztów zakwaterowania, w razie potrzeby służymy jednak pomocą w rezerwacji noclegu. Aby skorzystać z tej pomocy, prosimy pisać na adres: mistykawschoduizachodu@gmail.com.

Zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres mailowy: mistykawschoduizachodu@gmail.com do dnia
8 lutego 2012 r. Abstrakty recenzuje prof. UAM dr hab. Włodzimierz Wilowski.

O przyjęciu zgłoszeń wybrane osoby zostaną poinformowane do 22 lutego, zaś plan konferencji ukaże się 25 lutego 2013r.

Mistyka wschodu i zachodu - plakat

Mistyka wschodu i zachodu - karta zgłoszeniowa

Mistyka wschodu i zachodu - regulamin

Mistyka wschodu i zachodu - plan

Comments are closed.