Muzyka w przestrzeni publicznej vol. 2

Terminarz:

  • do 12.05.2014r. – zgłoszenia wystąpień na konferencję za pomocą wysłania formularza zgłoszeniowego dostępnego na oficjalnym serwisie konferencji na e-mail: filozofiamuzyki@gmail.com
  • 19-21.05.2014r. – informacja o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do udziału w konferencji poszczególnych kandydatów
  • do 25.05.2014r. – uiszczanie opłaty konferencyjnej przez uczestników i przesłanie potwierdzenia na adres e-mail: filozofiamuzyki@gmail.com
  • 27.05.2014r. – ogłoszenie programu konferencji
  • 13-14.06.2014r. – konferencja

Opłata konferencyjna (udział czynny) wynosi 50zł dla studentów / 60 zł dla absolwentów i doktorantów i nie obejmuje kosztów zakwaterowania. Organizatorzy oferują jednak pomoc w znalezieniu noclegu w mieście. Powyższa opłata obejmuje koszty organizacyjne, materiały konferencyjne i poczęstunek podczas przerw kawowych.

Organizatorzy oferują możliwość publikacji pokonferencyjnej w czasopiśmie "Preteksty".

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie publiclife-uam.pl

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres filozofiamuzyki@gmail.com

Zachęcamy do czynnego i biernego uczestnictwa w konferencji!

Komitet organizacyjny: 

Sekcja Życia Publicznego przy Kole Studentów Filozofii UAM
Sekretarz konferencji: Zofia Sidorowicz filozofiamuzyki@gmail.com
Przewodnicząca komitetu organizacyjnego: Natalia Szydłowska natka_cello@o2.pl
Sprawy finansowe: Aleksandra Olejarz aleks.olejarz@gmail.com
Opiekun naukowy: dr hab. Krzysztof Przybyszewski

 

Comments are closed.