Oblicza obcości w filozofii i literaturze

Instytut Filozofii UAM oraz Zakład Literatury XX wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu Instytutu Filologii Polskiej UAM zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową Oblicza obcości w filozofii i literaturze która odbędzie się w dniach 9-10 marca 2016 roku w Sali im. Lubrańskiego Collegium Minus UAM w Poznaniu.

Problematyka i główne obszary badawcze konferencji

        Obcość jest jedną z antynomii konstytuujących porządek świata, w którym żyjemy. Obcy swą obecnością burzy nasze oczywistości, ale może być również tym, co jest nam najbliższe. Inność – dla porównania – wydaje się być bliższa poznawczo, można ją oswoić, jeśli przyjmie się, że to, co inne jest choć częściowo takie jak my. Obcość niejako burzy nasz świat, odziera z poczucia bezpieczeństwa, jawi się jako wróg i mobilizuje do walki. Obcy reprezentuje niezrozumiałe dla nas połączenie bliskości i dystansu. Czy możliwe jest porozumienie z obcym?

        Intencją organizatorów jest stworzenie przestrzeni dialogu, w ramach którego możliwe stanie się zaprezentowanie różnych sposobów rozumienia obcości (jak również inności) funkcjonujących    w tradycji interpretacyjnej filozofii i literatury (Waldenfels, Levinas, Buber, Znaniecki, Bachtin, Kristeva) oraz zaproponowanie nowego ujęcia problemu we współczesnych naukach o kulturze. Organizatorzy liczą, że interdyscyplinarność problematyki konferencyjnej pozwoli podjąć dyskusję m.in. nad następującymi problemami:

 • rozumienie obcości (ksenologia) oraz inności (filozofia dialogu);
 • obcy w czasie i przestrzeni (między Wschodem a Zachodem – antypody obcości);
 • obcość jako zjawisko tożsamotwórcze (narracje o obcości);
 • obcość a inność (manifestacje i metamorfozy);
 • język obcości (język wykluczenia), dialog z obcym i innym;
 • obcy w roli przyjaciela i wroga;
 • ekspansja na obcość (imperializm, kolonializm), ekspansja obcości (dzikości) na kulturę;
 • “nostro uono” – bohater literacki o cechach obcego;
 • obcość a inność w perspektywie etniczności;
 • demonizowanie obcości/inności; obcy w perspektywie sacrum i profanum;
 • przekładanie obcego (czy istnieje literatura nieobca?);
 • podmioty ,,wszystkożerne” (próby odzyskania znaczenia w narracjach ponowoczesnych);
 • goście narracji (intertekstualność postaci).

Warunki uczestnictwa, zgłoszenia, opłata konferencyjna, druk publikacji

 • Zgłoszenia zawierające wypełnioną kartę zgłoszeniową oraz tytuł i abstrakt referatu (o objętości do 1000 znaków) należy nadsyłać na adres: oblicza.obcosci@gmail.com;
 • Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 17 stycznia 2016 r.;
 • Opłata konferencyjna wynosi 200 PLN;
 • Informacja o zakwalifikowaniu referatu zostanie podana do 19 stycznia 2016 r. wraz z terminem uiszczenia opłaty konferencyjnej oraz danymi do przelewu;
 • W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają opublikowanie referatów konferencyjnych (czasopismo z listy ministerialnej: 8 pkt.).

Formularz zgłoszeniowy

Rada Naukowa Konferencji:

Prof. zw. dr hab. Zbigniew Drozdowicz

Prof. zw. dr hab. Roman Kubicki

Prof. zw. dr hab. Anna Pałubicka

Prof. zw. dr hab. Ewa Kraskowska

Dr Marek Jedliński

Dr Anna Kurkiewicz

Mgr Krzysztof Witczak

Kontakt:

Dr Marek Jedliński, mail: marekjedlinski@poczta.onet.pl

Mgr Krzysztof Witczak, mail: krzysztof.witczak@amu.edu.pl

Comments are closed.