Problem globalizacji

12 października odbędzie się pierwszy w tym roku szkolnym Wykład Otwarty z Filozofii i Etyki dla Młodzieży. Spotkanie rozpocznie się o godz. 13.00 w sali 215 Instytutu Filozofii (Szamarzewskiego 89 C) w Poznaniu. Wykład: Problem globalizacji wygłosi Prof. zw. dr hab. Tadeusz Buksiński.

Wykładowi towarzyszyć będą Warsztaty Filozoficzne, które polegają na wspólnym czytaniu i krytycznej analizie tekstu z zakresu filozofii. Spotkanie zakończy się o godz. 15.00.

 

Comments are closed.