Studencka grupa badawcza – dr Jarosław Boruszewski, dr Krzysztof Nowak-Posadzy

Sprawdzanie wiedzy w refleksywnych praktykach

Prowadzący: dr Jarosław Boruszewski, dr Krzysztof Nowak-Posadzy

Termin: Rok akademicki 2014/2015 (semestr zimowy i letni)

Limit miejsc: 10

Celem projektu jest badanie standardów krytyki i weryfikacji wiedzy stosowanych w praktykach zawodowych i organizacyjnych (z ang. Practitioner Research). Projekt studenckiej grupy badawczej składa się z dwóch części:

  • Pierwszą częścią projektu jest badanie powyższych standardów we współczesnych praktykach zawodowych nastawionych na informację, takich jak: infobrokering, infobrokerstwo systemowe, analityka informacji. Standardy te obejmują między innymi ocenę jakości, dokładności, kompletności i wiarygodności informacji.

  • Drugą częścią projektu jest badanie powyższych standardów we współczesnych praktykach zawodowych nastawionych na sprawozdawczość, takich jak: audyt (zewnętrzny i wewnętrzny) oraz kontrola (zewnętrzna i wewnętrzna). Standardy te obejmują między innymi profesjonalny sceptycyzm i rzetelność zawodową w zakresie czynności korekcyjnych, korygujących i zapobiegawczych.

Sposób pracy w ramach studenckiej grupy badawczej obejmować będzie analizę wybranych opisów standardów sprawdzania wiedzy zawodowej, monitorowanie treści witryn i blogów prowadzonych przez praktyków, które posłużą za podstawę do dyskusji w trakcie spotkań grupy i na platformie e-learningowej.

Rekrutacja: zgłoszenie do 10-ego października 2014 w formie e-maila na adresy k_nowak@amu.edu.pl oraz borjar@amu.edu.pl wraz z krótkim uzasadnieniem.

Warunki zaliczenia: uczestnictwo i aktywność w grupie badawczej i na platformie e-learningowej.

Comments are closed.