Home » Komu­nikacja Interkul­tur­owa

Komu­nikacja Interkul­tur­owa

Prowadzimy nabór na rok akademicki 2012/2013, dokumenty można składać do 28 września 2012, w sekretariacie Instytutu Filozofii UAM.

Informator
Karta zgłoszeniowa

Studia trwają dwa semestry, opłata za semestr: 1500 zł.

Pytania proszę kierować na nasz adres e-mail: filozof@amu.edu.pl.

Komunikacja Interkulturowa - program

W programie m.in. teoria i psychologia komunikacji, antropologia komunikacji, komunikacja interkulturowa w biznesie, retoryka, sztuka negocjacji i zarządzanie sytuacją kryzysową, stereotypy i uprzedzenia kulturowe, dialog przez sztukę, protokół i etykieta, interkulturowe aspekty komunikacji niewerbalnej, etyka komunikacji, PR i komunikacja w organizacji.

Cele kształcenia

Celem kształcenia jest zapoznanie z warunkami skutecznej komunikacji w sytuacjach kulturowego zróżnicowania, a także diagnozowanie i usuwanie konfliktów wynikających z międzynarodowego charakteru pracy grup i zespołów.

Misja

Studia skierowane są do osób, które pragną rozwijać swoje umiejętności komunikacyjne, a także zapobiegać potencjalnym nieporozumieniom, rodzącym się z nieznajomości różnic kulturowych w komunikacji. Poznanie kulturowo odmiennych stylów życia, myślenia, a jednocześnie diagnozowanie własnych, uwarunkowanych kulturowo, stylów zachowań i sposobów myślenia, to szansa na skuteczną komunikację.

Wspieramy się na założeniu głoszącym, że doskonalenie umiejętności prowadzenia interpersonalnego i interkulturowego dialogu to szansa na efektywny rozwój osobisty i zawodowy.

Przyjmujemy też, że kultura nie jest możliwa bez kompetentnego poruszania się pośród różnych jej kodów.

Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów (teoretyków i praktyków) z zakresu językowych strategii komunikacji, antropologii i psychologii komunikacji, negocjacji, retoryki oraz Public Relations.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest gwarantem najwyższej jakości kształcenia.