Home » Professorships

Professorships

Imię i nazwisko

Data wszczęcia

Tytuł pracy

Recenzenci

Data nadania tytułu

Ewa Nowak

16.09.2013

Experimental ethics: A multidisciplinary approach

Marek Kwiek
Barbara Chyrowicz
Jacek Hołówka
Włodzimierz Galewicz

29.01.2018

Roman Kubicki

16.09.2013

Egzystencjalne konteksty dzieła sztuki. Studium z pogranicza estetyki i filozofii kultury

Adam Chmielewski

Jana Hudzik

Alicja Kuczyńska

Iwona Lorenc

28.07.2015

Krzysztof Brzechczyn

1.07.2013

O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno–politycznej w latach 1980 – 1981. Studium z filozofii społecznej

Barbara Markiewicz

Tadeusz Buksiński

Jerzy Gałkowski

Bogdan Szlachta

19.12.2014

Honorata Korpikiewicz

 28.01.2013

1. Kosmoekologia. Obraz zjawisk.

2. Kosmoekologia z elementami etyki holistycznej. Hipoteza Gai-Uranosa

Kazimierz Jodkowski

Andrzej Kiepas

Zdzisława Piątek

Jan Such

15.04.2015

Ewa Piotrowska

23.01.2012

Społeczny konstruktywizm a Matematyka

Roman Duda

Jan Woleński

Jacek Malinowski

Roman Murawski

9.04.2013

Paweł Zeidler

19.12.2011

Chemia w świetle filozofiii. (Studium z filozofii, metodologii I semiotyki chemii).

Adam Grobler

Kazimierz Jodkowski

Zdzisława Piątek

Michał Tempczyk

29.04.2013

Krzysztof Łastowski

13.12.2010

Metodologiczne I filozoficzne badania nad mechanizmami rozwoju biologicznego, w tym ewolucyjnego I osobniczego

Adam Grobler

Andrzej Malinowski

Zdzisława Piątek

Michał Tempczyk

12.06.2012

Marek Kwiek

17.12.2007

1/ The University and the State

2/ Intellectuals, Power, and Knowledge

Tadeusz Buksiński

Adam Chmielewski

Witold Morawski

Piotr Sztompka

8.04.2009

Barbara Kotowa

25.06.2007

dorobek naukowy

Jerzy Kmita

Elżbieta Kałuszyńska

Alina Motycka

Wojciech Sady

3.04.2009

Marian Wesoły

25.06.2007

Dorobek naukowy

Dobrochna Dembińska-Siury

Janina Gajda-Krynicka

Witold Wróblewski

Edward Zieliński

23.07.2008

Jan Hudzik

29.10.2001

Rozum, wolność, odpowiedzialność. Studium z historii idei w nowożytnej i współczesnej myśli filozoficzne

Seweryn Dziamski

Stanisław Jedynak

Anna Zeidler-Janiszewska

1.07.2002

Roman Murawski

17.01.2000

dorobek naukowy

Tadeusz Batóg

Jerzy Perzanowski

Jan Woleński

2.01.2001

Włodzimierz Kaczocha

19.01.1999

Filozofia cywilizacji i kultury. Teorie filozoficzne rozwijane w Polsce w pierwszej połowie XX wieku

Seweryn Dziamski

Czesław Głombik

Stanisław Jedynak

28.12.1999

Andrzej Wiśniewski

27.10.1997

The Posing of Questions Logical Foundations of Erotetic Inferences

David Harrah

Witold Marciszewski

Leszek Nowak

Jerzy Perzanowski

27.01.1999