Home » Zastosowanie teorii idealizacji w nauce i humanistyce / Applying Idealisation Theory in Science and Humanities

Zastosowanie teorii idealizacji w nauce i humanistyce / Applying Idealisation Theory in Science and Humanities

Zespół prof. Krzysztofa Brzechczyna.

Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego w 2014 r.: 

CEL – Zasadniczym celem badawczym było rozpoznanie i identyfikacja różnych odmian idealizacji stosowanych w naukach społecznych i przyrodniczych, próba ich klasyfikacji oraz określenie wpływu stosowanej odmiany idealizacji na budowę teorii społecznej, strategię jej rozwijania (konkretyzacji) i przyjęty przez nią sposób wyjaśniania badanych zjawisk społecznych. Integralną częścią zadania badawczego było rozwijanie teorii w oparciu o metodę idealizacji i konkretyzacji. Uzyskana teoria wyjaśnia rozwój historyczny badanego zjawiska (np. społeczeństwa): jej pierwszy model przedstawia najbardziej wyidealizowany jego obraz, zaś kolejne modele prezentują bardziej realistyczne przybliżenie jego ewolucji w szczególności multiplikując lub redukując alternatywne ścieżki rozwojowe.

OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC BADAWCZYCH – W roku 2014 prowadzone było regularne seminarium Zakładu Epistemologii i Kognitywistyki, na ktorym pracownicy i zaproszeni goście podejmowali problematykę idealizacji w naukach przyrodniczych i społecznych. W 2014 roku trwały prace nad tomem “Models in Science” dla Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities (wyd. Rodopi/Brill, lista ERIH, podseria: Idealization): zakończono procedurę recenzyjną artykułów, które planuje się opublikować w tomie. Z powodu braku środków finansowych nie udało sie zorganizować konferencji na temat idealizacji. Prowadzone badania miały charakter badań podstawowych w związku z czym nie przewidziano ich praktycznego wykorzystania.

WYKORZYSTANIE I UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW – Efektem prac były następujące artykuły opublikowane lub zakończone w 2014 r.: Brzechczyn, K., Between Positivism, Narrativism and Idealisation in Polish Methodology of History. “Historein. A Review of the Past and Other Stories”, 2014, t. 14, nr. 1, s. 75-87; Brzechczyn, K., The Reliability of “Files” and Collaboration with the Security Service (SB) in Poland: An Attempt at a Methodological Analysis. “Hungarian Historical Review” 2014 vol. no. 2 (2014), s. 257–284; Brzechczyn, K., Wzorce postkomunistycznej transformacji. Artykuł recenzyjny.Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2014 nr 4, ss. 231 – 242. Do druku złożono następujące artykuły: Brzechczyn, K., On strategies of comparative analysis. An idealizational reconstruction; Przybysz, P., The Choice of Principles of Justice in the Political Philosophy of John Rawls. An Idealizational Interpretation.