Home » Philosophy Contest

Philosophy Contest

Zawody odbędą się 8 lutego 2020 roku, o godzinie 10:00 sali 215 na Wydziale Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego  89 C, 60 568 Poznań.
Eliminacje pisemne zawodów drugiego stopnia składają się z dwóch części:
  • Pierwsza część polega na samodzielnym napisaniu eseju na jeden spośród trzech tematów, zaproponowanych do wyboru. Na jego napisanie uczeń ma 150 min. 
  • W drugiej części uczestnicy rozwiązują test, na który składają się zadania wielokrotnego wyboru i zadania otwarte. Na jego rozwiązanie uczeń ma 90 min. 
  • Między obiema częściami planowana jest 30 minutowa przerwa, w trakcie której przewidziany jest poczęstunek dla uczestników i opiekunów oraz przekazanie drobnych upominków ufundowanych przez Wydział Filozofii UAM. 
W razie pytań proszę kontaktować się z Sekretarzem Komitetu Okręgowego – dr Karoliną Kowalewską (adres mailowy: kowalewska.km@gmail.com)

Wyniki etapu okręgowego XXXII Olimpiady Filozoficznej:

Do etapu centralnego mogły być rekomendowane osoby, które uzyskały łącznie co najmniej 60 punktów, przy czym nie mniej niż 20 punktów za każdą część (esej i test).

Tegoroczne wyzwania, jakie przed Państwem postawiono okazały się być wymagające. Trzy osoby uzyskały punktację pozwalającą na rekomendację do dalszego etapu:

I miejsce: Dominik Perliński (wynik 73 punkty)

II miejsce: Maciej Wołkow (wynik 64 punktów)

III miejsce: Julia Szmil (wynik 61 punktów)

Wszystkim osobom serdecznie dziękujemy za udział!

Kontakt z komisją Olimpiady Filozoficznej:

dr Karolina Kowalewska
Sekretarz Okręgowej Komisji Olimpiady Filozoficznej w Poznaniu
e-mail: kowalewska.km@gmail.com