Home » Polish Philosophical Association

Polish Philosophical Association

Władze Polskiego Towarzystwa Filozoficznego

Zarząd Główny

prof. dr hab. Paweł Łuków  – przewodniczący
prof. Barbara Markiewicz – wiceprzewodnicząca
mgr Kazimierz Czarnota – skarbnik
dr Magdalena Gawin – sekretarz
prof. Ryszard Kleszcz – członek zarządu
dr Marek Rembierz – członek zarządu
dr hab. Marcin Zdrenka – członek zarządu
prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn – zastępca członka zarządu
prof. dr hab. Krystyna Krauze-Błachowicz – zastępca członka zarządu
prof. dr hab. Ryszard Mordarski – zastępca członka zarządu


Komisja Rewizyjna

dr hab. prof. nadzw. Andrzej Łukasik – przewodniczący
dr hab. Romuald Piekarski, prof. UG – członek
dr hab. prof. nadzw. Maciej Woźniczka – członek
dr hab. Wojciech Rechlewicz – zastępca członka zarządu
dr hab. Cezary Kalita – zastępca członka zarządu


Sąd Koleżeński

dr Krzysztof Wrzesiński – przewodniczący Sądu
dr hab. Wiesław Wójcik, prof. UJD – członek
dr Jadwiga Skrzypek-Faluszczak – członek
dr Ewa Zgolińska – członek
dr Zbigniew Zalewski – członek
dr hab. Andrzej Kaniowski, prof. UŁ – zastępca członka
mgr Zygmunt Król – zastępca członka


Zarząd Oddziału PTF w Poznaniu

prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn – Przewodniczący Oddziału
dr Dawid Rogacz – sekretarz
dr Krzysztof Kiedrowski – skarbnik
prof. UAM dr hab. Anna Malitowska – członek zarządu


Komisja Rewizyjna

prof. dr hab. Barbara Kotowa
prof. dr hab. Barbara Pogonowska
prof. UAM dr hab. Radosław Kazibut


Seminaria

15 września 2022: Early Polities of Peripheral Medieval Europe: Alternatives to Feudalism or its Variations? zorganizowane przez Oddział Poznański PTF, WF UAM i Zakład Teorii Historii i Historii Kultury Uniwersytetu Wileńskiego.


Do pobrania:

Statut PTF

Deklaracja członkowska PTF