Home » Research Projects

Research Projects

Research Project Management

2017

Marek Kwiek, 0021/DLG/2016/10, “Doskonałość naukowa: konkurencyjność, mierzalność, umiędzynarodowienie” (EXCELLENCE). “Scientific Excellence: Competition, Measurability, and Internationalization” (EXCELLENCE), MNISW, 2017-2019.

2016

Marek Kwiek, Foundation for Polish Science, Maestro – Institutional Autonomy and the Models of Adaptation of Polish Universities to a Changing Social and Economic Environment; Mistrz – Institutional Autonomy and the Models of Adaptation of Polish Universities to a Changing Social and Economic Environment, 2016-2018.

Ewa Nowak, Opus 9 No. 201 5/l 7/B/HS1/02381, Evolving self: Posthumanism Revised, 2016-2017.

Maciej Musiał, NCN, Intymność, technologia i powrót myślenia magicznego we współczesnej kulturze zachodniej, EN: Intimacy, Technology and the Return of Magical Thinking in Contemporary Western Culture, 06-2016 – 06-2019.

Dawid Rogacz, NCN Preludium, Chinese Philosophy of History, Chińska filozofia historii, 2016-2019.

2015

Wesoły Marian, Nowe perspektywy Arystotelesa “Analityk pierwszych I wtórych”. Nowy polski przekład „Analityk” ze wstępem, komentarzem i glosarium, 2015-2017.

2014

Emanuel Kulczycki, 0057/NPHR/H11/82/2014, Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii, 2014-2018.

Marek Kwiek, NCN HARMONIA, European Flagship Universities: Balancing Academic Excellence and Socio-Economic Relevance (FLAGSHIP), Europejskie uniwersytety flagowe: w poszukiwaniu równowagi między doskonałością akademicką a zobowiązaniami wobec społeczeństwa i gospodarki (FLAGSHIP), 2014-2017.

Marek Kwiek, European Commission, Partner in the project: Structural Reform of Higher Education Systems (SHERDE), 2014-2015.

2013

Marzec Andrzej, NCN, Weak ontologies – postmodern philosophical theories and practicies of art / Słabe ontologie – teorie filozoficzne i praktyki artystyczne ponowoczesności, 02-2013 – 02-2015.

Musiał Maciej, NCN, DEC-2012/05/N/HS1/03338, Współczesne przemiany intymności w perspektywie filozofii kultury, 01-2013 – 01-2015.

Woszczek Marek, MNiSW, NPRH, Tłumaczenie na język angielski i wydanie monografii „Ukryta całość przyrody a mikrofizyka” („Hidden Wholness of Nature and Microphysics”), 04-2013 – 07-2015.

2012

Monika Bakke, NCN OPUS, Zoe-aesthetics. Art and architecture in a biotech age / Zoe-estetyka. Sztuka i architektura w czasach biotechnologii?, 08-2012-06-2015.

Katarzyna Gan-Krzywoszyńska, Piotr Leśniewski, NCN, FUGA, UMO-2012/04/S/HS1/00284, Kazimierz Ajdukiewicz – u źródeł systematycznej aksjologii dynamiki wiedzy naukowej / Kazimierz Ajdukiewicz –  at the source of the systematic axiology of scientific knowledge dynamics., October 2012 – September 2013.

Marek Kwiek, NCN UNI-MAESTRO, International Comparative Research Program in Higher Education, PL: Program międzynarodowych badań porównawczych szkolnictwa wyższego, 2012-2017.

Piotr Makowski, NCN UMO-2011/03/B/HS4/04162, Teorie działania na podstawie racji. Możliwość zastosowania w naukach o zarządzaniu, 08-2012 – 08-2015.

Ewa Nowak, National Program of the Development in Humanities (31H  11 001980); Experimental Ethics. A Multidisciplinary Approach, 2012-2013.

Michał Wendland, NCN, Historia idei komunikacji. Analiza przekształceń praktyk komunikacyjnych i ich społecznych uwarunkowań w perspektywie filozofii kultury, 2012 – 2016.

2011

Nowak Andrzej W., NCN, PL: Struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych, 2011-2016.

2010

Marek Kwiek, The Polish-German Foundation for Science, From German-Polish Border Space to the European Higher Education Space: Institutional Learning within Transborder University Cooperation and its Contribution to the European Integration, 2010-2012.

2009

Marek Kwiek, European Science Foundation, The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges” (EUROAC), 2009-2013.

Marek Kwiek, Marie Curie Initial Training Network, 7th Framework Programme, European Commission; Partner: Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM w Poznaniu, EduWelEducation as Welfare. Enhancing opportunities for socially vulnerable youth in Europe, 2009 – 2013.

Marek Kwiek, EU 7th Framework Programme, WORKABLE, /Making Capabilities Work, 2009-2012.

Marek Kwiek, EEA Grants/Norway Grants, NORPOL – Polish Higher Education and the European Higher Education and Research Areas. Comparative Analysis and the Transfer of Good Practices (2009-2011), 2009-2011.

2007

Marek Kwiek, EU Eramus Multilateral Project, Cooperation between Universities and Enterprises, GOODUEP – “Good Practices in University-Enterprises Partnerships”, 2007-2009.

2005

Monika Bakke, Individual research grant (The Editorial Board Grant), Jan van Eyck Academy, Maastricht, the Netherlands, Breath-taking. Air, Art, Architecture, 2005.

Participation in Research Projects

2016

Mateusz Bonecki, RUGGEDISED: Rotterdam, Umea and Glasgow: Generating Exemplar Districts In Sustainable Energy Deployment, H2020: SCC-1-2016-2017 (GA no. 731198), XI/2016 – X/2021.

Jarosław Boruszewski, NPRH Rozwój 2b Nr 0266/NPRH4/H2b/83/2016, Humanistyka zintegrowana jako heurystyka badawcza. Studium kultury modelowania ekonomicznego; Kierownik projektu / Project Manager: dr hab. Łukasz Hardt (WNE UW); 26.04.2016-25.04.2019.

Karolina M. Cern, Democratic Legitimization of the Judicial Rulings’ Influence on a System of Law-Making, Legitymizacja wpływu orzeczeń sędziowskich na system tworzenia prawa, 07-2016 – 07-2019; kierownik projektu / Project manager: prof. UŁ dr hab. Bartosz Wojciechowski.

Lidia B. Godek, Bibliography and Research of Eastern European Marxist Aesthetics (China Key Project of Philosophy and Social Science), 10-2016-10-2020, Kierownik projektu / Project Manager: Prof. Fu Qilin (College of Literature and Journalism in Sichuan University.

Ewa Nowak, NPRH No. 1bH15 0416 83; “Philosophical Legacy of Marek J. Siemek”, 2016-2018.

Krzysztof Nowak-Posadzy, NPRH Rozwój 2b Nr 0266/NPRH4/H2b/83/2016; Humanistyka zintegrowana jako heurystyka badawcza. Studium kultury modelowania ekonomicznego; Kierownik dr hab. Łukasz Hardt (WNE UW); 26.04.2016-25.04.2019; Narodowy Program Rozwoju Humanistyki

Dawid Rogacz, European Research Council (ERC) Consolidator Project, Narrative Modes of Historical Discourse in Asia, 2016-2019, Kierownik Projektu / Project Manager: Prof. Ulrich Timme Kragh, 2016-2019

Krystian Szadkowski, Foundation for Polish Science, Maestro – Institutional Autonomy and the Models of Adaptation of Polish Universities to a Changing Social and Economic Environment; Mistrz – Institutional Autonomy and the Models of Adaptation of Polish Universities to a Changing Social and Economic Environment, 2016-2018.

Andrzej Wawrzynowicz, MHP/PJ/2016/307, Kanon wielkopolskiej nowoczesności; Canon of Greater Poland’s Modernity, 03-2016 – 12-2016.

Andrzej Wawrzynowicz, [opiekun naukowy projektu], NCN UMO-2015/19/N/HS1/00977, Chińska filozofia historii; Chinese Philosophy of History, 06-2016 – 06-2019.

2015

Bakke Monika, Polish-German Fund for Science (PNFN), Percolating Borders in Sciences in the Polish-German Context, [Przenikanie granic w nauce w kontekście polsko-niemieckim], April 2015-April 2017.

Bogaczyk-Vormayr Małgorzata, OeAD (Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research), Art Brut – Outsider Art – Naïve Art: A comparative analysis from the perspective of social ethics, poverty research, philosophy of art, and philosophy of dialogue, 03-2015 – 02-2016.

Mateusz Bonecki, FLOTA++ Wielokryterialne algorytmy marszrutyzacji dla systemu wspomagającego zarządzanie flotą pojazdów / Multi-criterial routing algorithms for fleet management systems (NCBR, PBS3/B3/37/2015), V/2015 – X/2016.

Jarosław Boruszewski, Krzysztof Nowak-Posadzy, NPRH, Humanistyka zintegrowana jako heurystyka badawcza. Studium  kultury modelowania ekonomicznego, 08-2012 – 08 -2015.

2014

Michał Wendland, 0057/NPHR/H11/82/2014, Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii, 2014-2018.

2013

Bonecki Mateusz, Komisja Europejska (FP7) ARTEMIs-IA, NCBiR /333020, ACCUS: Adaptative Cooperative Control in Urban (sub)Systems, 01-2013 – 01-2016.

Mateusz Bonecki, ACCUS: Adaptive Cooperative Control in Urban (sub) Systems, FP7/ARTEMIS-IA/NCBR, ARTEMIS-JU Call 2012 (JUGA no. 333020), VI/2013 – I/2016.

2012

Monika Bakke, International research grant NPRH, Minster of Science and Higher Education, Practicing Pragmatist Aesthetics: Art, Politics, Society, [Praktykując pragmatyczną estetyke: sztuka, polityka, społeczeństwo], January 2012 – January 2014.

Mateusz Bonecki, Theories of Reasons for Action. A Possibility of Application to the Management Sciences, NCN UMO-2011/03/B/HS4/04162, VIII/2012 – VIII/2015.

Emanuel Kulczycki, UMO-2011/03/D/HS1/00380, Historia idei komunikacji. Analiza przekształceń praktyk komunikacyjnych i ich społecznych uwarunkowań w perspektywie filozofii kultury, 2012 – 2016.

Krzysztof Nowak-Posadzy, UMO-2011/03/B/HS4/04162; OPUS 2; Teorie racji do działania. Możliwość zastosowania w naukach o zarządzaniu; Kierownik: dr Piotr Makowski; 01.08.2012-01.08.2015; Narodowe Centrum Nauki.

Krystian Szadkowski, NCN UNI-MAESTRO, International Comparative Research Program in Higher Education, PL: Program międzynarodowych badań porównawczych szkolnictwa wyższego, 2012-2017.

Andrzej Wawrzynowicz, 0019/FNiTP/H11/80/2011, Corpus Philosophorum Polonorum; Corpus Philosophorum Polonorum,  02-2012 – 01-2017.

Andrzej Wawrzynowicz, 0107/NPRH2/H11/81/2012, Klasycy polskiej nowoczesności; Classics of Polish Modernity, 12-2012 – 12-2017.

2010

Monika Bakke, Research grant, the Minister of Science and Higher Education, Poland, Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej [Humanism. Ideas, currents and humanistic paradigms in Polish culture], 2010-2011.

Karolina M. Cern, Opus H 03, NN 110237839, The Role of the Principle of Mutual Recognition and Institutional Morality in the Justification and (Re)distribution of Human Rights, Rola zasady wzajemnego uznania i moralności instytucjonalnej w uzasadnianiu oraz (re)dystrybuowaniu praw człowieka, 10-2010 – 10 2012.

Ewa Nowak, The Linnaeus-Project, University of Vaxjö (Sweden, Swiss team Leader: Prof. Eveline Gutzwiller–Helfenfinger, Pädagogische Hochschule Luzern); 2010.

2009

Karolina M. Cern, Marie Curie Initial Training Network, 7th Framework Programme, European Commission; Partner: Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM w Poznaniu, EduWelEducation as Welfare. Enhancing opportunities for socially vulnerable youth in Europe, 2009 – 2013.

Cern Karolina M., Swedish Research Institute; Partner: Katedra Teorii i Filozofii Prawa UŁ / Chair of Theory and Philosophy of Law UŁ, Towards human rights based approach to intellectual property – from theory to practice, 2009-2010.

Piotr W. Juchacz, Marie Curie Initial Training Network, 7th Framework Programme, European Commission; Partner: Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM w Poznaniu, EduWelEducation as Welfare. Enhancing opportunities for socially vulnerable youth in Europe, 2009 – 2013.

Piotr W. Juchacz, EU 7th Framework Programme, WORKABLE, /Making Capabilities Work, 2009-2012.

Piotr W. Juchacz, EEA Grants/Norway Grants, NORPOL – Polish Higher Education and the European Higher Education and Research Areas. Comparative Analysis and the Transfer of Good Practices (2009-2011), 2009-2011.

2008

Ewa Nowak, (24-months): Research stay at the University of Konstanz (Germany), Senior Visiting Professor of Alexander von Humboldt-Foundation; Project: Philosophy of psychology: moral judgment and discours eompetence. Host and co-reasearcher: Professor Georg Lind. (2008-2010).

2007

Piotr W. Juchacz, EU Eramus Multilateral Project, Cooperation between Universities and Enterprises, GOODUEP – “Good Practices in University-Enterprises Partnerships”, 2007-2009.