Home » Ethics

Ethics

Najnowszy i jeden z najbardziej rozwojowych kierunków studiów. Stanowi odpowiedź na potrzeby współczesnego społeczeństwa.

Rozwój biotechnologii, degradacja środowiska, narastające dysproporcje w dystrybucji dóbr materialnych zmieniają świat tak dynamicznie, że już dzisiaj przestajemy rozumieć teraźniejszość. Etyki w formie wiedzy, norm, a także refleksji potrzeba we wszystkich sferach życia prywatnego i społecznego. Szkolnictwo potrzebuje wsparcia, którego dostarczą kształceni przez nas nauczyciele.

To nowy zawód z wielkimi perspektywami. Uczelnia będzie wspierać absolwentów etyki przy zatrudnianiu w szkołach. Zawsze możesz jednak zostać po prostu ekspertem etyki: tyle problemów biomedycznych, politycznych i gospodarczych czeka na rozwiązanie!