Home » Filozofia

Filozofia

Pytania o kondycję człowieczeństwa, o istotę otaczającej nas rzeczywistości, o sens i znaczenie obserwowanych fenomenów społecznych są zawsze aktualne. Umiejętność znalezienia na nie odpowiedzi pozwala porządkować a także tłumaczyć świat. Wiedząc, o co pytać, wiemy, dokąd zmierzamy.

Wyposażymy Cię w narzędzia pozwalające sprawnie formułować najtrudniejsze nawet swoje myśli, zrozumieć myśli innych, przekonać tych innych do myśli swoich. Umiejętność logicznego, analitycznego myślenia, zdolność interpretacji fenomenów kultury, świadomość wyzwań współczesnego świata, otwartość na dialog – to wyznaczniki nowoczesnego humanisty a także elastycznego i dynamicznego pracownika. Kładziemy nacisk na indywidualizm nacechowany szacunkiem dla poglądów drugiego człowieka. Wyrazisz siebie i co więcej, zostaniesz zrozumiany.