Home » Komunikacja społeczna

Komunikacja społeczna

Współczesne społeczeństwo w coraz większym stopniu opiera się na wiedzy, informacji i komunikacji społecznej.

Dziś coraz silniej zaznacza się podział na tych, którzy potrafią zarządzać informacją oraz na tych, którzy jedynie biernie konsumują przekaz medialny.

W którym miejscu chcesz się znaleźć? Chcesz być netokratą – aktywnym uczestnikiem społeczeństwa informacyjnego czy też biernym elektronicznym proletariatem? Wyposażymy Cię w szerokie horyzonty myślowe, a także nauczymy kreacji wizerunku, zarządzania zasobami informacyjnymi, tworzenia sieci komunikacji społecznych.