Home » Życie publiczne

Życie publiczne

Specjalność dla osób, które chcą kreować przestrzeń publiczną w Polsce i w Europie.

Powstanie gospodarki opartej na edukacji oznacza wzrost znaczenia idei i kreatywności (soft skills), a także zwiększenie potencjału wszechstronnego wykształcenia i wiedzy. Specjalność Życie publiczne dostarcza narzędzi umożliwiających zdobycie i zarządzanie tym potencjałem. Rynek pracy wymaga dzisiaj od absolwentów studiów wyższych innowacyjności i otwartości myślenia, elastyczności postaw i gotowości na nowe wyzwania. Studiowanie w ramach specjalności Życie Publiczne umożliwia zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy na temat mechanizmów kształtowania sfery publicznej (w wymiarze: politycznym, ekonomicznym, prawnym, kulturalnym, etycznym), a także praktycznych kompetencji obywatelskich umożliwiających sprawne działanie i realizację celów. Studiowanie to trening kreatywnego i alternatywnego myślenia, rozwijający praktyczne zdolności intelektualne i komunikacyjne, pozwalające na udział w publicznej debacie.

Więcej informacji >>