Home » T-1 Leciejewski: Filozofia kosmologii antropicznej

T-1 Leciejewski: Filozofia kosmologii antropicznej

Filozofia kosmologii antropicznej
Kliknij w okładkę, aby zapoznać się z treścią

Sławomir Leciejewski

Filozofia kosmologii antropicznej

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Poznań 2021

ISBN 978-83-7654-442-7
DOI 10.14746/978-83-7654-442-7

Zapraszamy do zakupu (to tylko 30 zł)

Sławomir Leciejewski jest absolwentem fizyki, filozofii i teologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2002 roku na podstawie rozprawy Obserwator w kosmologii antropicznej uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, a w 2014 roku na podstawie monografii Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych uzyskał stopień doktora habilitowanego. Od roku 2016 pracuje na stanowisku profesora uczelnianego. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Filozofii Nauki i Techniki oraz prodziekanem ds. kształcenia na Wydziale Filozoficznym UAM.

Publikuje prace z zakresu filozofii nauki (kosmologii) oraz metodologii nauk przyrodniczych. Jest autorem dwóch monografii: Rola zasad antropicznych w rozwoju współczesnej kosmologii. Studium metodologiczne (2007), Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych. Studium metodologiczno-filozoficzne (2013). Zredagował także dwa numery czasopism w całości poświęcone filozofii informatyki: Studia Metodologiczne (2017), Foundations of Computing and Decision Sciences (2019).

Aktualnie interesują go również zagadnienia dotyczące problematyki relacji nauka – religia (jest twórcą popularnonaukowego kanału podcastowego: www.nauka-religia.pl). 

Data publikacji: 01.12.2021