Home » T-3 Raburski: Prawo podmiotowe

T-3 Raburski: Prawo podmiotowe

Prawo podmiotowe. Etyka - prawo - polityka
Kliknij w okładkę, aby zapoznać się z treścią

Tomasz Raburski

Prawo podmiotowe. Etyka – Prawo – Polityka

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk
Poznań 2021

ISBN 978-83-7654-450-2
DOI  10.14746/978-83-7654-450-2

Zapraszamy do zakupu (to tylko 30 zł)

Tomasz Raburski, absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 2008 roku uzyskał stopień doktora filozofii na podstawie rozprawy poświęconej teorii i filozofii prawa międzynarodowego. Adiunkt w Pracowni Filozofii Publicznej i Filozofii Prawa na Wydziale Filozoficznym UAM w Poznaniu. Autor książki Autonomizacja prawa wobec państwa w sferze międzynarodowej (2012) oraz kilkunastu artykułów opublikowanych w języku polskim i angielskim.

Obszar jego zainteresowań badawczych obejmuje teorię i filozofię prawa, w szczególności sądowe stosowanie prawa rozpatrywane z punktu widzenia konstruktywistycznego pragmatyzmu, a także historię idei politycznych, metodologię nauk społecznych oraz badanie Wikipedii.

Współorganizator Ogólnopolskich Interdyscyplinarnych Seminariów z Filozofii Prawa Potestas Iudicandi, organizowanych obecnie w ramach prac Centrum Transdyscyplinarnych Badań nad Sędziami Społecznymi i Sądami Dikastai. Executive Editor w czasopiśmie Ethics in Progress.

Administrator polskojęzycznej Wikipedii, organizator szkoleń redaktorów. Członek stowarzyszenia Wikimedia Polska, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR).

Data publikacji: 09.12.2021