Home »

Ładowanie Wydarzenia

Wydział Filozoficzny (Zakład Filozofii Nauki i Techniki)
Wydział Matematyki i Informatyki (Zakład Logiki Matematycznej)
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
mają zaszczyt zaprosić Państwa
na ogólnopolską konferencję naukową

HOMO INFORMATICUS 9.0
informatyka – człowiek – społeczeństwo

 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Do udziału w obradach zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane problemami współczesnej informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem tych jej aspektów, które odwołują się bezpośrednio do zagadnień humanistycznych i społecznych.

Jednym z głównych celów pierwszego dnia konferencji będzie ukazanie związków łączących informatykę z naukami humanistycznymi i społecznymi. Chcemy, aby nasza konferencja stała się miejscem naukowego dialogu oraz integracji różnych środowisk naukowych. Zapraszamy zatem uczestników do wzięcia udziału w interdyscyplinarnych (także filozoficznych) analizach społecznego wymiaru rewolucji informatycznej.

W drugim dniu obrad tematycznie nawiążemy do tradycji konferencji „Filozofia matematyki i informatyki”, które odbywały się w latach 2008-18 na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM, aby przedyskutować różnorodne związki łączące matematykę z informatyką oraz prześledzić ich filozoficzne konsekwencje.

Więcej informacji Program konferencji HI 9.0

 

Program konferencji HI 9.0

Transmisja online pierwszego dnia konferencji

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3asGZQs0ab7Y5FqOmxB0d5HuGedRsoAH89Ga59RGYgUn81%40thread.tacv2/1695655964891?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22a1f209b4-6fe1-44a5-a122-8838cebfa171%22%7d

Transmisja online drugiego dnia konferencji

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3asGZQs0ab7Y5FqOmxB0d5HuGedRsoAH89Ga59RGYgUn81%40thread.tacv2/1695656070046?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22a1f209b4-6fe1-44a5-a122-8838cebfa171%22%7d

Szczegóły

Start:
29 września
Koniec:
30 września

Miejsce wydarzenia

Wydział Filozoficzny UAM
Szamarzewskiego 89C
Poznań, Poland