Home »

Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Konferencja: Trzecie Ogólnopolskie Sympozjum Filozoficzne

Date 1 lipca 2016 @ 15:00 - 3 lipca 2016 @ 15:00
Price 450PLN

aksjoligie-2016-plakat„Demokracja. Praworządność. Sprawiedliwość”

1-3 lipca 2016, Dom Pracy Twórczej UAM Ciążeń

Doświadczenie wielu społeczeństw na świecie pokazuje, że demokracje nie tylko różnią się pod względem formalnym, ale także pod względem poziomu ich skonsolidowania, same zaś procesy wzmacniające demokracje są żmudne, a ich wynik nie zawsze jest zadowalający. Jednym z ważniejszych aspektów definicyjnych demokracji, który zaważył na kierunkach rozważań toczonych wokół kondycji demokracji w państwach postkomunistycznych, było wskazanie na aksjologiczny kontekst konsolidacji demokracji. Ujęcie to wskazuje na demokrację jako ustrój będący pewnym „sposobem myślenie” jego obywateli, a nie tylko formy politycznej organizacji opartej na pewnym sposobie rządzenia. To przekonanie o ważności i konieczności kształtowania przekonań aksjologicznych wobec zasady reprezentacji politycznej i jej prawnej organizacji, odwołuje się w głównej mierze do praktyk obywateli, które mają bezpośredni wpływ na jakość i stabilność systemów politycznych. Najwyraźniejszym motywem, który łączy współczesną debatę toczoną pomiędzy badaczami ewaluacji demokracji z dylematami obecnymi od dawna w filozofii polityki, wydaje się zatem konceptualizacja kształtu postaw sprzyjających demokracji. Konieczność pogodzenia się z brakami minimalistycznych (prawno-proceduralnych) ujęć demokracji z coraz powszechniej nasilającymi się przejawami społecznego niezadowolenia zarówno ze stopnia, w jakim dziś osiąga się cele publiczne, jak i z rosnącym sprzeciwem wobec samych tych celów, wywołuje potrzebę reinterpretacji podstawowych zasad demokracji. Szczególnie ważnym aspektem tej reinterpretacji są badania nad relacjami, jakie zachodzą między demokracją a praworządnością z jednej strony oraz demokracją a sprawiedliwością z drugiej.

Przewodnim tematem corocznego cyklu Sympozjum Aksjologie Sfery Publicznej będzie zagadnienie konsolidacji demokracji. Problemy związane z procesami wzmacniania demokracji rozstrzygnąć można na trzech płaszczyznach: polityczno-prawnej, społecznej i aksjologicznej. Na ich granicach dochodzi do bardzo wielu ciekawych napięć, których rozważenie będzie głównym celem programowym i merytorycznym Sympozjum. Okazuje się bowiem, że instytucjonalizacja życia publicznego i politycznego nie jest tożsama z konsolidacją demokracji, która wymaga nie tylko spełnienia kryteriów proceduralnych, ale także, a może nawet przede wszystkim, powszechnej akceptacji wartości i norm demokratycznych.

Program

Szczegóły

Start:
1 lipca 2016 @ 15:00
Koniec:
3 lipca 2016 @ 15:00
Koszt:
450PLN
Strona internetowa:
http://sympozjum.amu.edu.pl

Organizator

dr Lidia Godek
Adres e-mail:
lidia.b.godek@gmail.com

Miejsce wydarzenia

Dom Pracy Twórczej UAM Ciążeń
Wolności 33
Ciążeń, wielkopolskie 62-404 Polska
+ Google Map