Habilitacje

Jan Hauska

Jan Hauska – Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego Jan Hauska – Uchwała o nadaniu stopnia

Andrzej W. Nowak

Andrzej W. Nowak – Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego Andrzej W. Nowak – Uchwała o nadaniu stopnia30

Emanuel Kulczycki

Emanuel Kulczycki – Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego Emanuel Kulczycki – Uchwała w sprawie nadania stopnia  

Michał Wendland

Michał Wendland – Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego Michał Wendland – Uchwała w sprawie nadania stopnia  

Piotr W. Juchacz

Piotr W. Juchacz – Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego Piotr W. Juchacz – Uchwała w sprawie nadania stopnia  

Wojciech Zielonka

Wojciech Zielonka – Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego Wojciech Zielonka – Uchwała w sprawie nadania stopnia  

Józef Tarnowski

Józef Tarnowski – Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego Józef Tarnowski – Uchwała w sprawie nadania stopnia