Habilitacje przeprowadzone wg starej procedury

Imię i nazwisko Tytuł pracy Recenzenci Data zatwierdzenia
W. Julian Korab-Karpowicz Cykl publikacji monotematycznych pt.: „Tradycja klasyczna  i jej krytycy: rozważania o rozłamie między klasycznością a modernością i o roli etyki w polityce” Krzysztof Brzechczyn

Adam Grzeliński

Barbara Markiewicz

Romuald Piekarski

31.03.2014
Sławomir Leciejewski Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych Małgorzata Czarnecka

Piotr Giza

Zenon Roskal

Danuta Sobczyńska

10.03.2014
Andrzej Tarnopolski Człowiek wobec niewiedzy. Niewiedza jako element ludzkiej racjonalności Marek Hetmański

Andrzej Kiepas

Honorata Korpikiewicz

Konrad Waloszczyk

15.11.2013
Monika Bakke Bio-transformacje. Sztuka i estetyka posthumanizmu Roman Kubicki

Krystyna Wilkoszewska

Anna Zeidler-Janiszewska

Mirosław Żelazny

12.03.2012
Norbert Leśniewski Hermeneutyczny kontekst „wiedzy źródłowej”. Studium wczesnej filozofii Martina Heideggera (1916-1919) Bolesław Andrzejewski

Paweł Dybel

Włodzimierz Lorenc

Marek Szulakiewicz

21.11.2011
Andrzej Wawrzynowicz Filozoficzne przesłanki holizmu historiozoficznego w myśli Augusta Cieszkowskiego Bolesław Andrzejewski

Stanisław Borzym

Jan Skoczyński

Ewa Starzyńsk- Kościuszko

10.10.2011
Artur  Jocz Przypadek „osy rozbójniczej”. Rozważania o gnostycyzmie i neognozie w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku   2.02.2011 na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej
Ryszard Mordarski Klasyczny racjonalizm polityczny w ujęciu Leo Straussa Tadeusz Buksiński

Ryszard Legutko

Andrzej Szahaj

Paweł Śpiewak

14.04.2008
Marek Sikora Problem reprezentacji poznawczej w nowożytnej i współczesnej refleksji filozoficznej Stanisław Judycki

Zbysław Muszyński

Michał Tempczyk

Paweł Zeidler

10.03.2008
Przemysław Paczkowski Filozoficzne modele życia w klasycznym Antyku prof. Julian Domański

prof. Witold Wróblewski

prof. Marian Wesoły

prof. Dobrochna Dembińska-Siury

29.05.2006
Zbigniew Tworak Kłamstwo kłamcy i zbiór zbiorów. O problemie antynomii prof. Roman Murawski

prof. Mieczysław Omyła

prof. Jacek Malinowski

24.10.2005
Krzysztof Brzechczyn O wielości linii rozwojowych w procesie historycznym. Próba interpretacji ewolucji społeczeństwa meksykańskiego prof. Leszek Nowak

prof. Jan Kieniewicz

prof. Waldemar Czajkowski

26.09.2005
Piotr Orlik Horyzonty wrażliwości. Filozoficzne problemy możliwości konstytuowania wrażliwości poindyferencyjnej Włodzimierz Galewicz

Anna Jamroziakowa

Lech Witkowski

AnnaZeidler-Janiszewska

21.03.2005
Mariusz Moryń Wyczulenie i subiektywność. O nowej fenomenologii Hermanna Schmitza Bolesław Andrzejewski

Stanisław Czerniak

Adam Węgrzecki

21.03.2005
Beata Frydryczak Świat jako kolekcja

Anna Jamroziakowa

Alicja Kuczyńska

Anna Zeidler-Janiszewska

26.01.2004
Ewa Nowak-Juchacz Autonomia jako zasada etyczności. Kant, Fichte, Hegel Karol Bal

Seweryn Dziamski

Marek Siemek

24.02.2003
Andrzej P. Kowalski Myślenie przedfilozoficzne. Studia z filozofii kultury i historii idei Dobrochna Dembińska-Siury

Janina Gajda Krynicka

Jerzy Kmita

Andrzej Miś

Marek Siemek

16.12.2002
Jan Wawrzyniak Teoretyczne podstawy neonaturalistycznej bioetyki środowiskowej Seweryn Dziamski

Jacek Hołówka

Włodzimierz Tyburski

24.06.2002
Włodzimierz Wilowski Zagadnienie życia i śmierci w wybranych poglądach filozoficznych i religijnych Zachodu i Wschodu Andrzej Szyszko-Bohusz

Marian Wesoły

Zofia Zdybicka

26.03.2001
Zbigniew Gierszewski Kultura moralność względność. Doktryna relatywizmu kulturowego M.J. Hrskovitza Jerzy Kmita

Andrzej Miś

Urszula Żegleń

26.02.2001
Marek Kilijanek Kant. Świadomość i poznanie dyskursywne Karol Bal

Tadeusz Buksiński

Marek Siemek

29.01.2001
Elżbieta Pakszys Między naturą a kulturą:kategoria płci/rodzajów w poznaniu Barbaara Kotowa

Jadwiga Mizińska

Alina Motycka

Kazimierz Ślęczka

18.12.2000
Ewa Czerwińska Filozof i demokrata. Utracona demokracja. Studium myśli społeczno-politycznej Otto Bauera /1881-1938/ Seweryn Dziamski

Leszek Kołakowski

Michał Śliwa

26.04.2000
Marek Kazimierczak Wczesny neokantyzm Bolesław Andrzejewski

Karol Bal

Czesław Głąbik

26.04.2000
Antoni Szczuciński Realizm kwantowy? Spór o filozoficzną interpretację fizyki kwantowej Marian Grabowski

Michał Tempczyk

Paweł Zeidler

28.02.2000
Marek Kwiek Dylematy tożsamości. Wokół autowizerunku filozofa w powojennej myśli francuskiej Jerzy Kmita

Iwona Lorenc

Lech Witkowski

29.11.1999
Honorata Korpikiewicz Koncepcja wzrostu entropii, a rozwój Świata Władysław Krajewski

Konrad Rudnicki

Jan Such

Jan Trąbka

21.06.1999
Jan Grad Badania uczestnictwa w kulturze artystycznej w polskiej socjologii kultury. Analiza metodologiczno-teoretyczna Marcin Czerwiński

Jerzy Kmita

Andrzej Miś

Marek Ziółkowski

26.10.1998
Piotr Kawiecki Kulturowe pojmowanie sztuki Bohdan Dziemidok

Barbara Kotowa

Iwona Lorenc

28.09.1998
Edward Niesyty Jaques’a Maritaina teoria przełomu psychokulturowego na tle nowożytnych teorii myślenia społecznego. Chrześcijanin wobec kultury i historii Tadeusz Buksiński

Stanisław Kowalczyk

Andrzej Miś

23.02.1998
Jan Hudzik U podstaw estetyki. Główne problemy kantowskiej estetyki w świetle współczesnej filozofii kultury Seweryn Dziamski

Alicja Kuczyńska

Krystyna Wilkoszewska

23.02.1998
Ewa Rewers Język i przestrzeń w postrukturalistycznej filozofii kultury Jerzy Kmita

Alicja Kuczyńska

Tadeusz Sławek

27.10.1997
Grzegorz Dziamski Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej Bohdan Dziemidok

Jerzy Kmita

Krystyna Wilkoszewska

26.05.1997
Kazimierz Świrydowicz Logiczne teorie obowiązku warunkowego Tadeusz Batóg

Leon Gumański

Leszek Nowak

Jerzy Perzanowski

Jan Woleński

Zygmunt Ziembiński

26.05.1997
Roman Kubicki Zmierzch sztuki. Narodziny ponowoczesnej jednostki Bohdan Dziemidok

Jerzy Kmita

Alicja Kuczyńska

25.11.1996
Andrzej Szahaj Ironia i miłość. Neopragmatyzm Richarda Rorte’go w kontekście sporu o postmodernizm Jerzy Kmita

Andrzej Miś

Lech Witkowski

25.11.1996
Henryk Hadryś Konstrukcja mechanik Z.Augustynek

R.S. Ingarden

Wacław Mejbaum

Ryszard Murawski

 

29.04.1996
Ryszard Liberkowski Przestrzeń i czas w filozofii transcendentalnej Kanta Roman Kozłowski

Marek Siemek

Adam Synowiecki

29.04.1996
Artur Dobosz Symbol i istnienie Andrzej Bronk

Jerzy Kmita

Marek Siemek

Adam Węgrzecki

30.09.1996
Andrzej Pluta Kultura i kształcenie. Próba kulturoznawczej interpretacji dydaktyki krytycznej S. Hessena Jerzy Kmita

Tadeusz Lewowicki

Stefan Sarnowski

 

18.12.1995
Ludwik Kostro Alberta Einsteina koncepcja eteru relatywistycznego, jej historia, sens fizyczny i uwarunkowania filozoficzne Stefan Amsterdamski

Michał Heller

Izabela Nowak

Bronisław Średniawa

24.04.1995
Edward Jeliński Myśl a rzeczywistość. O pewnych osobliwościach polskiej myśli socjalistycznej w II Rzeczypospolitej Seweryn Dziamski

Czesław Głombik

Andrzej Miś

27.03.1995
Andrzej Przyłębski Poszukiwanie królestwa filozofii Bolesław Andrzejewski

Zbigniew Kuderowicz

Ryszard Panasiuk

Andrzej Zachariasz

27.03.1995
Danuta Sobczyńska Sztuka badań eksperymentalnych Elżbieta Pietruska-Madej

Michał Tempczyk

Jan Such

27.03.1995
Hubert Mikołajczyk Wolność i sens. Próba filozoficznej interpretacji psychoanalizy Zygmunta Freuda Paweł Dybel

Roman Kozłowski

Kazimierz Obuchowski

Robert Saciuk

Krystyna Zamiara

 

Comments are closed.