Home » Informacje dla wyjeżdżających

Informacje dla wyjeżdżających

Na stypendia programu Erasmus+ wyjechać mogą studenci i studentki studiów licencjackich, magisterskich oraz doktoranckich.

W przypadku osób, które uczestniczyły w wymianie studenckiej w poprzednich latach, możliwy jest ponowny wyjazd w ramach E+. Pierwszeństwo przysługuje jednak wyjeżdżającym po raz pierwszy.

Suma miesięcy, w których realizowany jest pobyt na studiach oraz praktykach Erasmusa nie może przekroczyć 12 miesięcy na danym stopniu studiów.

 

Obecnie obowiązujące stawki stypendialne do poszczególnych krajów:

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

– 500 Euro

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy,

Portugalia, Słowenia, Turcja – 450 Euro

Grupa 3: Bułgaria, Estonia, Macedonia Północna, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia,

Słowacja, Węgry – 350 Euro

 

Lista miejsc stypendialnych:

Wydział Filozoficzny oferuje kilkadziesiąt miejsc stypendialnych w kilkunastu krajach.

Sprawdź listę aktualnych ofert.

Kryteria kwalifikacji:

  • średnia z egzaminów od pierwszego roku studiów do momentu składania wniosku minimum 3,5 –

potwierdzona zaświadczeniem z Biura Obsługi Studentów o średniej ocen;

  • znajomość języka, w którym będą prowadzone zajęcia na uczelni partnerskiej, formalnie potwierdzona

certyfikatem, zaświadczeniem, oceną z lektoratu lub oceną na świadectwie maturalnym;

  • dodatkowym atutem jest zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach prowadzonych w języku obcym

w ramach AMU-PIE;

  • dodatkowym atutem jest również udokumentowane działanie społeczne w obszarze wolontariatu,

aktywność w kołach naukowych, stowarzyszeniach studenckich, organizacja konferencji naukowych.

 

Osoby studiujące obecnie na 3 roku studiów I stopnia mogą ubiegać się o miejsce stypendialne na kolejny rok. Warunkiem wyjazdu będzie rozpoczęcie studiów II stopnia na Wydziale Filozoficznym w kolejnym roku akademickim potwierdzone podpisaniem umowy związanej z odbywaniem studiów.

Uwaga: nie ma możliwości wyjazdu na ostatni semestr studiów magisterskich!

 

Osoby do kontaktu:

W sprawach dotyczących harmonogramu rekrutacji oraz szczegółowych zasad ubiegania się o stypendium E+ należy kontaktować się z pracownikami Wydziału:

  • prof. UAM dr hab. Karolina M. Cern – koordynator wydziałowy programu Erasmus+ – cern(at)amu.edu.pl
  • mgr Filip Leszczyński – filip.leszczynski(at)amu.edu.p