Home » Informator dla studentów

Informator dla studentów

 
 
 
 
 
 
 
 
(w razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. studentów z niepełnosprawnościami, mgr Filipem Leszczyńskim (BOW) lub Prodziekanem Wydziału Filozoficznego ds. studenckich dr Mariuszem Szynkiewiczem)
 
Studium Językowe UAM opracowało zasady dot. egzaminów certyfikacyjnych, realizowanych drogą online.
Osoby przygotowujące się do zaliczenia mogą się kontaktować z SJ UAM (http://sj.amu.edu.pl/strona-glowna/sj/kontakt).
 
 
 
 
 
 

Informacja na temat stypendiów MNiSW za znaczące osiągnięcia dla studentów 2019/2020
 
Szczegółowe informacje na temat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020 na stronie:
 
 
Dokumenty należy przekazywać do dn. 10.10.2019 dyrektorom ds. studenckich poszczególnych instytutów, którzy od 01.10.2019 pełnić będą funkcję prodziekanów ds. studenckich.

 

Konkurs grantowy dla najlepszych studentów

Ogłoszenie IX edycji konkursu w ramach programu „Diamentowy Grant”

https://www.gov.pl/web/nauka/ogloszenie-ix-edycji-konkursu-w-ramach-programu-diamentowy-grant

 

Szkolenie BHP dla studentów


Sytuacje kryzysowe i skargi studentów oraz wykładowców
Sprawy studentów z niepełnosprawnościami

Samorząd studencki UAM