Home » dr Joanna Malinowska

dr Joanna Malinowska

Kontakt: malinowska@amu.edu.pl
ORCID: 0000-0002-8330-5234

 

Obszary badawcze:

epistemologia: epistemologia znaturalizowana, epistemologia ewolucyjna; filozofia nauki: filozofia neuronauk, filozofia kognitywistyki; filozofia umysłu; human-robot interactions

Nagrody:

2017 – Nagroda Naukowa czasopisma Filozofia w praktyce przyznawana przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (INCET) oraz Polskie Towarzystwo Bioetyczne (PTB) za najlepszy artykuł naukowy z filozofii praktycznej opublikowany w roku 2016 za artykuł „Cultural neuroscience and the category of race”, Synthese 2016, vol. 193, Issue 12.

2014 – Witkin-Okonji Memorial Fund Award – International Association for Cross-Cultural Psychology.

Staże zagraniczne:

09.2017 – 12.2017 – Staż dydaktyczno-badawczy w Chongqing Technology and Business University, Chongqing, Chiny.

Publikacje naukowe:

 2017 – Malinowska J., K. i Żuradzki T. ” The Practical Implications of the New Metaphysics of Race for a Postracial Medicine: Biomedical Research Methodology, Institutional Requirements, Patient-Physician Relations„, The American Journal of Bioethics, vol. 17, nr. 9, s. 61-63.

2016 – Malinowska J.,K. „Cultural neuroscience and the category of race: the case of the other-race effect„, Synthese, vol. 193, Issue 12, s. 3865-3887.

2015 – Malinowska J.,K. “Neuronauka kulturowa a kategoria rasy: na przykładzie efektu innej rasy.”, Filo-Sofija, Vol 15, No 29, s. 125 – 146.

2015 – Malinowska J.,K. “Qualia: między odruchowością a świadomością.”, Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, Red: Przybysz, P., Wydawnictwo Nauka i Innowacje, s. 151-186.

2014 – Malinowska J.,K. „Tunel rzeczywistośći, Tunel Ego„, Hermaion, Wydawnictwo Okultura.

2014 – Malinowska J.,K. „Memetyka. Zarys koncepcji: kluczowe tezy, problemy i inspiracje„, Ogólnopolskie magazyn artystyczno-naukowy Woof woof Arf arf, Kraków, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych, s. 32-37.

2012 – Malinowska J.,K. “Aparat światoobrazu Konrada Lorenza. Neokantyzm w epistemologii ewolucyjnej.”, Avant Plus, język polski, 2012, Ośrodek Badań Filozoficznych, Tom specjalny ZF 2011, str. 342- 354.

2011 – Malinowska J.,K. „Tunel Ego. Kilka uwag o podstawowych założeniach epistemologicznych koncepcji ‘Tunel Ego’ Thomasa Metzingera”, Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty pokonferencyjne nr.6, Red: Golka M., H., Kupś A., Paluszskiewicz K., Poznańskie Forum Kognitywistyczne, Poznań, język polski, 2011, str. 95-101. 

Inne publikacje:

2017 – „Ponad kategorią rasy: rozpoznawanie przedstawicieli grup etnicznych a efekt jednorodności nieznanego”, Filozofia w Praktyce, Tom 3. Arttykuł 8.

2014 – „Inna norma”, Woof woof arf arf, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych, Kraków, pp. 28-29.

 Popularyzacja nauki:

„Efekt innej rasy?”, Audycja radia Tok FM, OFF Czarek (prowadzący: Cezary Łasiczka) https://audycje.tokfm.pl/gosc/5002,dr-Joanna-K-Malinowska

Wykształcenie:

2017 – dr filozofii (tytuł rozprawy doktorskiej: „Granice naturalizacji epistemologii a wybrane problemy ewolucjonizmu”) na Wydziale Nauk Społecznych UAM

2012 – mgr sztuki (praca magisterska „Rola zaskoczenia w sztuce w kontekście kognitywistycznych teorii świadomości”; dyplom artystyczny z malarstwa „Inna norma”) na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu

2010 – mgr filozofii (praca magisterska o tytule „Świadomościowe ugruntowanie qualiów i memów”) na Wydziale Nauk Społecznych UAM