Home » dr Joanna Malinowska

dr Joanna Malinowska

Biogram

Filozofka, adjunktka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Przedmiotem moich badań jest szeroko pojęta filozofia nauki, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii medycyny, filozofii neuronauk oraz filozofii psychologii.

Analizuję powiązania między tymi obszarami i pytaniami z zakresu bioetyki, epistemologii, ontologii i metodologii.

Obecnie skupiam się na kwestiach związanych z konceptualizacją i używaniem kategorii etnorasowych w medycynie.
Publikowałam w takich czasopismach, jak Synthese; American Journal of Bioethics; Medicine, Health Care and Philosophy; International Journal of Social Robotics i Minds and Machines.

ORCID https://orcid.org/0000-0002-8330-5234
Researchgate https://www.researchgate.net/profile/Joanna-Malinowska
GoogleScholar https://scholar.google.com/citations?user=fqVLCY8AAAAJ&hl=pl
Twitter https://twitter.com/jk_malinowska
Scopus https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189242771

Zainteresowania naukowe

filozofia nauki, filozofia psychologii, filozofia medycyny, filozofia neuronauk, ontologia rasy, bioetyka, filozofia społeczna, filozofia praktyczna, epistemologia.

Publikacje

 1. Malinowska, J.K., Żuradzki T. (2022), Reductionist methodology and the ambiguity of the categories of race and ethnicity in biomedical research: an exploratory study of recent evidence. Med Health Care and Philos
 2. Malinowska, J. K., & Chomański, B. (2022), Health Privacy, Racialization, and the Causal Potential of Legal Regulations. The American Journal of Bioethics, 22(7), 76-78. 
 3. Malinowska, J. K. (2022), Can I feel your pain? The biological and socio-cognitive factors shaping people’s empathy with social robots. International Journal of Social Robotics, 1-15. 
 4. Malinowska, J. K. (2021), What Does It Mean to Empathise with a Robot? Minds and Machines, 1-16. h
 5. Malinowska, J. K. (2021), Methodological and Ethical Risks Associated with the Epistemic Unification of Tribe Members. The American Journal of Bioethics, 21(10), 32-34. s
 6. Musiał, M., & Malinowska, J. K. (2021), A comparison of naturalist and antinaturalist explanations for why people consider robots animate and experience emotions towards them. Journal of Future Robot Life, (Preprint), 1-18.
 7. Malinowska, J. K. (2020), The growing need for reliable conceptual analysis in HRI studies: The example of the term ‘Empathy’. In Culturally Sustainable Social Robotics (pp. 96-104). IOS Press.
 8. Malinowska, J. K., & Żuradzki, T. (2020), Non-Epistemological Values in Collaborative Research in Neuroscience: The Case of Alleged Differences Between Human Populations. AJOB neuroscience, 11(3), 203-206. 
 9. Malinowska, J. K., & Żuradzki, T. (2017), The Practical Implications of the New Metaphysics of Race for a Postracial Medicine: Biomedical Research Methodology, Institutional Requirements, Patient–Physician Relations. The American Journal of Bioethics, 17(9), 61-63. 
 10. Malinowska, J. K. (2016). Cultural neuroscience and the category of race: the case of the other-race effect. Synthese, 193(12), 3865-3887.

Dydaktyka

2022-2023

 • Wprowadzenie do epistemologii (wykład)
 • Filozofia z elementami logiki (konwersatorium)
 • Naturalist epistemologies (fakultet)

Wcześniej

 • Ethical Issues in Health Care (fakultet)
 • Feminizm (wykład)
 • Wstęp do logiki (zajęcia laboratoryjne)
 • Filozofia kultury (zajęcia laboratoryjne)
 • Wstęp do filozofii (zajęcia laboratoryjne)
 • Komunikacja naukowa (wykład)
 • Filozofia umysłu (wykład)
 • Neuroetyka (wykład)
 • Etyka i kultura życia publicznego (ćwiczenia)
 • Historia filozofii współczesnej (ćwiczenia)
 • Epistemologia (ćwiczenia)

Nagrody

 • 2022 – Nagroda Rektora (Pierwszego Stopnia) za osiągnięcia naukowe.
 • 2017 – Nagroda Naukowa czasopisma Filozofia w praktyce przyznawana przez Interdyscyplinarne Centrum Etyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (INCET) oraz Polskie Towarzystwo Bioetyczne (PTB) za najlepszy artykuł naukowy z filozofii praktycznej opublikowany w roku 2016 za artykuł „Cultural neuroscience and the category of race”, Synthese 2016, vol. 193, Issue 12.
 • 2014 – Witkin-Okonji Memorial Fund Award – International Association for Cross-Cultural Psychology.

Granty

 • 2021 – 2024 Kierowniczka grantu “Kategoria rasy w filozofii medycyny: konceptualizacja i użycie kategorii rasy w badaniach biomedycznych i opiece zdrowotnej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, Sonata, umowa nr: UMO-2020/39/D/HS1/00636