Home » Kontakt

Kontakt

Wydział Filozoficzny

ul. Szamarzewskiego 89c
60-568 Poznań, Polska

tel. 61 829 22 80, 61 829 22 88 (studia doktoranckie)
fax: 61 829 21 47

Rekrutacja: wszelkie pytania prosimy składać przez system Internetowej Rekrutacji. Tylko wtedy mają Państwo pewność, że wiadomość zostanie dostarczona. Na wszystkie zapytania odpowiemy w ciągu 24h.

filozof@amu.edu.pl

Biuro Obsługi Studenta:

mgr inż. Aleksandra Błaszkowska: alekb@amu.edu.pl, tel. 61 829 21 14


Dziekan Wydziału Filozoficznego:

prof. dr hab. Roman Kubicki: rokub@amu.edu.pl

Prodziekan Wydziału Filozoficznego ds. naukowych

prof. UAM dr hab. Karolina M. Cern: cern@amu.edu.pl tel. 61 829 22 87

Prodziekan Wydziału Filozoficznego ds. kształcenia

prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejewskie: slaaw@amu.edu.pl, tel. 61 829 21 03

Prodziekan Wydziału Filozoficznego ds. studenckich i organizacyjnych

dr Mariusz Szynkiewicz: marszyn@amu.edu.pl, tel. 61 829 21 01

Wydawnictwo:

prof. UAM dr hab. Krzysztof Przybyszewski: kprzyby@amu.edu.pl

Sekretariat:

mgr Kinga Dułacz: dulacz@amu.edu.pl

mgr Filip Leszczyński: filip.leszczynski@amu.edu.pl

Czasopisma:

dr Marcin Byczyński: byczyn@amu.edu.pl, 61 829 22 49 

Pracownia komputerowa:

mgr Jędrzej Gola: jedrzej.gola@amu.edu.pl, tel. 61 829 22 89