Home » Kurs Infobrokerski

Kurs Infobrokerski

infobroker

Nowa edycja kursu infobrokerskiego przygotowana została specjalnie dla studentów/ek Instytutu Filozofii UAM. Podstawowym celem kursu jest wykształcenie kluczowych – zarówno w życiu zawodowym, jak i akademickim – kompetencji w zakresie działalności informacyjnej. W ramach kursu główny nacisk kładzie się na doskonalenie umiejętności efektywnego pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji, poszerzenie wiedzy niezbędnej w pracy z informacją oraz rozwijanie nastawienia na współdziałanie w ramach zespołu. Nowa edycja kursu infobrokerskiego oferuje możliwość sprawdzenia nabywanych kompetencji informacyjnych w praktyce.

Kurs infobrokerski 2014

Rekrutacja: infobroker@amu.edu.pl (do 16 marca 2014 r.)