Home » Kontrowersje wokół współczesnych badań nad myślą antyczną, średniowieczną i bizantyńską. Nowe interpretacje / Contemporary research on Ancient, Medieval, and Byzantine thought. Approaching new interpretations

Kontrowersje wokół współczesnych badań nad myślą antyczną, średniowieczną i bizantyńską. Nowe interpretacje / Contemporary research on Ancient, Medieval, and Byzantine thought. Approaching new interpretations

Zespół prof. Mariana Wesołego.

Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego w 2014 r.