Home » Logika, informacja, wiedza / Logic, information, knowledge

Logika, informacja, wiedza / Logic, information, knowledge

Zespół badawczy prof. Zbigniewa Tworaka.

Sprawozdanie z realizacji zadania badawczego w 2014 r.

CELE – Badania dotyczyły problemów z pogranicza logiki i epistemologii rozumianej jako teorii wiedzy, z jednej strony, i teorii informacji, z drugiej. W związku z trzema aspektami pojęcia informacji: syntaktycznym, semantycznym, pragmatyczny logika chce uchwycić formalne aspekty pojęć wiedzy i informacji oraz związki między nimi. Informacja to podstawa budowania wiedzy. Definicje wiedzy/informacji rodzą pytania: Czy wiedza jest rodzajem informacji? Czy logika wiedzy redukuje się do logiki informacji? Są też problemy związane są ze zdobywaniem, posiadaniem i przetwarzaniem wiedzy/przekonań, mające swój „informacyjny” odpowiednik. Badania stanowią interfejs pomiędzy filozofią a innymi dyscyplinami nauki: informacja wpływa na decyzje we wszystkich dziedzinach życia.

OPIS ZREALIZOWANYCH PRAC BADAWCZYCH – badania podstawowe.

WYKORZYSTANIE I UPOWSZECHNIANIE WYNIKÓW – Zbigniew Tworak: Logika przekonań warunkowych, Filozofia Nauki, 2014, Nr 2(86), s. 37-54; ISSN 1230-6894; lista C (ERIH) 1348. Piotr Leśniewski: Społeczeństwo dialogu. Prolegomena do teorii rekoncyliacji, Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2014, ss. 138. “The Kindly Ones” (Les Bienveillantes): the Red Herrings within a Theory of Intercultural Rationality, [w:] David Diaz-Soto, Delia Manzanero & Bianca Thoilliez (eds.), Philosophical challenges of plurality in a global world, Cambridge Scholars Publishing 2014, s. 177-198 [współautor: K Gan – Krzywoszyńska]. On Reyes Mate’s Theory of the Victim: A Meta-ethical Sketches on Injustice. [w:] Ethics in Progress (ISSN 2084-9257). Vol. 4 (2013), No. 2. s. 63-77 [współautor: Katarzyna Gan-Krzywoszyńska] Kazimierz Ajdukiewicz: Fontes Históricas da Dinâmica e Axiologia do Conhecimento Científico, Kairos Journal of Philosophy & Science, Lizbona, Nr 10 (2014), s. 79-108, ISSN (on-line): 1647-659X, ISSN (print): 2182-2824, [współautor: Katarzyna Gan-Krzywoszyńska). Prace przyjęte do druku , które ukaża się z datą 2014: An Erotetic Hexagon: Oppositions as a Basis for the Logic of Questions, [w:] J.-Y. Béziau & K. Gan- Krzywoszyńska (eds.) New dimensions of the square of opposition, Philosophia, Series Analytica, München, s. 359-382 [współautor K. Gan-Krzywoszyńska]; The Counterrationality Principle in the Foundations of Humanities. A Hexagonal Analysis [w:] J.-Y. Béziau (ed.) Proceedings of the 4th world congress in the square of oppositions [współautor: K. Gan – Krzywoszyńska]; Hacia la siguiente revolución. Contribución a la cuestión de la responsabilidad [Przygotowanie do następnej rewolucji. Przyczynek do zagadnienia odpowiedzialności], [w:] Analogía. Revista de Filosofía. Investigación y difusión; Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963), Seria: REKTORZY UAM, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, 250 stron, [współautor: K Gan – Krzywoszyńska]; Bloody-minded revolutions (An Essay Inspired by the Wittgenseinian Jaha!), [w:] A. Moktefi, A. Moretti, F. Schang (eds.) Let us be logical, Seria: Cahiers de Logique et d’Epistémologie, edited by Prof. Dov Gabbay and Prof. Shahid Rahman, London, College Publications, ISBN: 978-1-904987-090-5 [współautor: K Gan – Krzywoszyńska].

Tomasz Albiński: Logika kontrfaktycznych okresów warunkowych D. Lewisa a koncepcja metafizyki unitarnej L. Nowaka, Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, 2014, t.23, n. 1; s. 107-128; O pojęciu przyczyny i przyczynowości w ujęciu Jana Łukasiewicza, Studia Metodologiczne, 2014, z. 33, ISSN 0039-324X.

Katarzyna Gan-Krzywoszyńska Kazimierz Ajdukiewicz: nas Fontes Históricas da Dinâmica e Axiologia do Conhecimento Científico, Kairos Journal of Philosophy & Science, Lizbona, Nr 10 (2014), s. 79-108, ISSN (on-line): 1647-659X, ISSN (print): 2182-2824 [współautor: Piotr Leśniewski] “The Kindly Ones” (Les Bienveillantes): the Red Herrings within a Theory of Intercultural Rationality, [w:] David Diaz-Soto, Delia Manzanero & Bianca Thoilliez (eds.), Philosophical challenges of plurality in a global world, , Cambridge Scholars Publishing 2014, s. 177-198 [współautor: Piotr Leśniewski]. The Many Dimensions of the Square of Opposition. Introduction [w:] New Dimensions of the Square of Opposition, J.-Y. Béziau, K. Gan- Krzywoszyńska (eed.), Philosophia, Series Analytica, München. 2014, s. 9-18, [współautor: J.-Y. Béziau] The Counterrationality Principle in the Foundations of Humanities. A Hexagonal Analysis, [w:] J.-Y. Béziau (ed.) Proceedings of the 4th world congress in the square of oppositions [współautor: Piotr Leśniewski]. Rafał Szczepiński (doktorant): Średniowieczna teoria konsekwencji, Filo-Sofija 25 (2014/2,), s. 153-171, ISSN 1642-3267. Przyjęte do druku: Logiki relewantne i informacja, Filozofia Nauki, nr 3/2015.

Udział w konferencjach: Zbigniew Tworak: W stronę jednolitej teorii informacji. Propozycja M. Burgina, Homo Informaticus 2.0, Poznań, 12/12/2014. Piotr Leśniewski: Narracja przemocy totalnej, seminarium: Narratologia, 21.05/2014 r., IF UAM, [współautor: K. Gan – Krzywoszyńska]: Rationality as Indifference. On a Love-Hate Hexagon within the Foundations of Humanities, 4th World Congress on the Square of Opposition, 5-9/05/2014 r., Watykan [współautor: K. Gan – Krzywoszyńska]: Pamięć jako droga do pojednania. O koncepcji rekoncyliacji według Reyesa Mate, Colloquia Ethica, 8/04/2014 r., IF UAM Poznań, [współautor: K. Gan–Krzywoszyńska]. Imperium logiki. Gawęda o Kaz­imierzu Ajdukiewiczu (cykl if/ptpn „Poznańscy filozofowie miastu i światu”), 11/04/2014, Poznań; [współautor: K. Gan-Krzywoszyńska]; Tomasz Albiński, Mantiq and Halakha – the „Roads” of Reasoning in Arabic Logic and Rabbinic Logic, XIX Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki; Szklarska Poręba 2014; Determinizm w ujęciu Jana Łukasiewicza, X Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki; Poznań 2014; Narzędzia logiczne w tzw. Logice rabinicznej, LX Konferencja Historii Logiki; Kraków 2014. Katarzyna Gan-Krzywoszyńska: Rationality as Indifference. On a Love-Hate Hexagon in the Foundations of Humanities [współautor P. Leśniewski], 4th World Congress on Square of Opposition, 5-9 May 2014, Vatican. Członek komitetu organizacyjnego. Rafał Szczepiński (doktorant): Metoda dowodów sokratycznych dla logiki FDE, LX Konferencja Historii Logiki, Kraków 21-22/04/2014; Model przepływu informacji w systemach rozproszonych, Homo Informaticus 2.0, Poznań 12/12/2014.