Home » Techniki Public Relations

Techniki Public Relations

Założenia: Public Relations to techniki i metody służące budowaniu wizerunku oraz wzajemnego zrozumienia między nami a naszym otoczeniem. To narzędzia służące autoekspresji, kreacji marki i zarządzania procesem komunikacji. Public Relations nie jest – wbrew obiegowym acz błędnym opiniom – narzędziem prania mózgu, eufemistycznym synonimem podstępu, czy manipulacji. Public Relations to forma dyplomacji a przede wszystkim trening konkretnych umiejętności komunikacyjnych.

Misja: zmiana w obszarze komunikacji interpersonalnej oraz instytucjonalnej. Stawiamy na skuteczność, profesjonalność, obecność i przywiązanie.

Wizja: uczestnicy kursu potrafią skutecznie posługiwać się narzędziami PR-owymi, adekwatnie reagować na sytuacje kryzysowe i zarządzać problemami

Miejsce szkolenia: Instytutu Filozofii UAM.

Warunki: w szkoleniu mogą wziąć udział słuchacze studiów I-go stopnia (rok II i III) i II-go stopnia Instytutu Filozofii UAM. Szkolenie jest bezpłatne

Koordynator kursu: dr Lidia Godek lidia.b.godek@gmail.com