Home » Prace dyplomowe

Prace dyplomowe

Egzamin dyplomowy (zasady szczegółowe)

Procedura dyplomowania i obrona pracy

Karta obiegowa

Obrona zdalna krok po kroku – Informacja dla studenta

APD – komplet dokumentów (studenci, promotorzy, recenzenci)

Wniosek o zdalny egzamin dyplomowy

  1. Procedura przygotowania pracy dyplomowej do obrony w APD(instrukcja dla studenta)
  2. Praca w systemie APD (Instrukcja dla promotora i recenzenta)
  3. Protokół elektroniczny APD (instrukcja dla przewodniczącego komisji, promotora i recenzenta)
  4. Sprawdzanie pracy dyplomowej w systemie antyplagiatowym JSA
  5. Egzamin dyplomowy – zasady przeprowadzania
  6. Składanie i przechowywanie prac dyplomowych w systemie APD

Jak wybrać seminarium dyplomowe

Seminarium licencjackie

Seminarium magisterskie

Jednolity System Antyplagiatowy

Informacje na temat składania prac dyplomowych (uzupełnienie)