Home » Praktyki pedogogiczne

Praktyki pedogogiczne

  • Wykaz dokumentów
  • Regulamin praktyk studia I st.
  • Dziennik praktyk
  • Opinia o praktykach
  • Umowa zlecenia
  • Rachunek do umowy
  • ZUS

Opiekunem praktyk pedagogicznych dla studentów specjalności nauczycielskiej jest pani dr Danuta A. Michałowska.