Home » Praktyki

Praktyki

Dziennik studenckiej praktyki zawodowej

Rekomendowane sposoby oceniania

Komunikacja Społeczna:

dr Jarosław Boruszewski

borjar@amu.edu.pl

Skierowanie na praktyki zawodowe

Umowa o organizację praktyk zawodowych (przygotowana w dwóch egzemplarzach)

Dziennik praktyk zawodowych (proszę wypełniać elektronicznie, wydrukować i podpisać)

Regulamin praktyk zawodowych dla kierunku/specjalności Komunikacja Społeczna

Ankieta ewaluacyjna

Życie publiczne:

dr hab. Andrzej W. Nowak

andrzej.w.nowak@gmail.com

Regulamin praktyk studenckich dla specjalności Życie Publiczne

Etyka

prof. zw. dr hab. Ewa Nowak

ewanowak@amu.edu.pl

Regulamin praktyk zawodowych dla Słuchaczek i Słuchaczy specjalności: Etyka

Skierowanie na praktyki zawodowe

Umowa o organizację praktyki zawodowej Studenta/Studentki

Specjalność nauczycielska:

dr Danuta A. Michałowska

damichal@amu.edu.pl

Regulamin i zasady ewaluacji praktyk nauczycielskich

regulamin praktyk nauczycielskich studia I stopniaRegulamin praktyk nauczycielskich I stopnia

Regulamin praktyk nauczycielskich II stopnia