Home » Profil

Profil

Wydawnictwo powstało w okresie transformacji ustrojowej Polski. Jego założycielem był prof. dr hab. Tadeusz Buksiński. Kolegium wydawnicze tworzy sześć osób: prof. dr hab. Tadeusz Buksiński (przewodniczący), prof. dr hab. Bolesław Andrzejewski, prof. dr hab. Barbara Kotowa, prof. dr hab. Anna Pałubicka, prof. dr hab. Jan Such oraz sekretarz wydawnictwa (w latach 1989-1995 był to dr Piotr Orlik, a od 1995 -2009 był to dr Jarema Jakubowski, zaś od 2010 funkcję tę pełni dr Krzysztof Przybyszewski). Wydawnictwo prowadzi cztery serie wydawnicze. Główna seria jest zatytułowana Pisma Filozoficzne, do tej pory w ramach tej serii ukazało się 121 pozycji książkowych. Druga seria nosi nazwę: COOPERA – Międzynarodowe Studia z Filozofii i Psychologii Życia Demokratycznego, w ramach tej serii ukazało się 7 pozycji książkowych w tym również dwa tłumaczenia. Trzecia seria zwie się PROBLEMY/DYSKUSJE, i w ramach tej serii prowadzonej przez prof. dr hab. Piotra Orlika ukazało się 9 tomów. Ostatnią serię tworzą: Poznańskie Zeszyty Filozofii Fizyki prowadzone przez prof. dr hab. Antoniego Szczucińskiego w ramach której ukazała się jedna praca zbiorowa.