Home » Plany studiów

Plany studiów

Studia I stopnia – licencjackie:

Filozofia:

Etyka:

Komunikacja społeczna:


Studia II stopnia – magisterskie:

Filozofia:

Etyka:

Komunikacja społeczna:


Efekty uczenia się

Sylabusy


Ścieżka badawczo-dydaktyczna

Specjalność nauczycielska

MISHiS