Home » Publikacje

Publikacje

Artykuły naukowe pracowników WNS w dostępnie Open Access – repozytorium AMUR: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/182

Publikacje Wydawnictwa Naukowego Instytutu Filozofii UAM w dostępie Open Access – repozytorium AMUR: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/4662

ZESTAWIENIE PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW IF UAM ZA ROK 2014

1.Publikacje w czasopismach

Lista A (JCR)

 1. Kwiek Marek, The Internationalization of the Polish Akademic Profession. A European Comparative Approach, w: Zeitschrift fur Padagogik, vol. 5(60), s. 681-695. ISSN 0044-3247. 15 punktów
 2. Rzepiński Tomasz, Randomized Controlled Trials versus Rough Set Analysis – Two Competing Approaches for Evaluate Clinical Data, w: Theoretical Medicine and Bioethics, nr 35(4). ISSN 1386-7415. 25 punktów.

Lista C (ERIH)

 1. Boruszewski Jarosław, Problem pomiaru w semantyce neooperacjonalistycznej, w: Filozofia Nauki, rok XXII, nr 3(87), s. 67-80. ISSN 1230-6894. 10 punktów
 2. Brzechczyn Krzysztof, Between Positivism, Narrativism and Idealisation in Polish Methodology of History, w: Historein. A Review of the Past and Other Stories, t. 14, nr 1, s. 75-87. ISSN 1108-3441. 10 punktów
 3. Kulczycki Emanuel, Communication History and Its Research Subject, w: Annals of the University of Craiova – Philosophy Series, Vol. 33 (1/2014), s. 132-155. ISSN 1841-8225. 10 punktów
 4. Leciejewski Sławomir, Ewolucyjna teoria epistemologiczna metodą algorytmów genetycznych, w: Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, nr 4(92), s. 263-273. ISSN 1230-1493. 10 punktów
 5. Rzepiński Tomasz, Charakterystyka systemów dekodowania sygnału w mechanistycznych teoriach wyjaśniania, w: Filozofia Nauki, nr 3(87), s. 81-104. ISSN 1230-6894. 10 punktów
 6. Tworak Zbigniew, Logika przekonań warunkowych, w: Filozofia Nauki, nr 2(86), s. 37-54. ISSN 1230-6894. 10 punktów
 7. Wendland Michał, Collective Views of Communication as the Subject of Communication History, w: Annals of the University of Craiova – Philosophy Series, 34/2, 2014, s. 162-182. ISSN 1841-8225. 10 punktów
 8. Woszczek Marek, Skłonnościowa interpretacja prawdopodobieństwa a teoria kwantowa. Krytyczna retrospekcja, w: Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, nr 4(92), s. 71-85. ISSN 1230-1493. 10 punktów
 9. Ziółkowska-Juś Anna, Prawda fikcji literackiej w świetle hermeneutyki Paula Ricoeura, w: Diametros – An Online Journal of Philosophy, nr 42(2014), s. 290-313. ISSN 1733-5566. 10 punktów

Lista B (MNiSW)

 1. Bakke Monika, Planeta wolna od dzieci? Między pragnieniem wymarcia a nadzieją na nieśmiertelność. W: Czas Kultury, 6, s. 4-10, ISSN 0867-2148. 10 punktów
 2. Błaszak Maciej, Czy ewolucja ma kierunek? w: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa, nr S1(51), s. 57-64. ISSN 1643-8779. 5 punktów
 3. Błaszak Maciej, Jak ocenić wartość polityka? Perspektywa mózgu wyborców, w: Filo-Sofija, nr 24,1, s. 273-287. ISSN 1642-3267. 7 punktów
 4. Bogaczyk-Vormayr Małgorzata, Arystotelesa nauka pierwsza – wprowadzenie do rozprawy Eckharda Königa o filozofii pierwszej jako uniwersalnej nauce o archai, w: Filo-Sofija, nr 22, 2013/3, s. 287-294. ISSN 1642-3267. 7 punktów
 5. Bogaczyk-Vormayr Małgorzata, In der Gegenwart der Anderen. Norbert Elias über Leben und Sterben in der modernen Gesellschaft, w: Argument. Biannual Philosophical Journal, vol. 3, nr 2/1013, s. 431-446. ISSN 2083-6635. 5 punktów
 6. Bogaczyk-Vormayr Małgorzata, W kwestii nieposłuszeństwa obywatelskiego, w: Filo-Sofija, nr 24, 2014/1, s. 228-245. ISSN 1642-3267. 7 punktów
 7. Bogaczyk-Vormayr Małgorzata, Workshop in Kinderphilosophie: “Ich-Du-Wir. Eine philosophische Entdeckung des Anderen”, w: Ethics in Progres, vol. 4(2013), nr 1, s. 106-118. ISSN 2084-9257. 4 punkty
 8. Brzechczyn Krzysztof, Wzorce postkomunistycznej transformacji, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 4, s. 231-241, Poznań 2014. ISSN 1731-7517. 8 punktów
 1. Buksiński Tadeusz, Podstawy aksjologiczne sfery publicznej, w: Filo-sofija,nr 24, s. 21-42. ISSN 1642-3267. 7 punktów
 2. Domaradzki Mikołaj, Chrysippus on the Hierogamy of Zeus and Hera, w: Studia Philosophica Wratislaviensia, nr 9, s. 7-12. ISSN 1895-8001. 9 punktów
 3. Domaradzki Mikołaj, Symbolic Poetry, Inspired Myths and Salvific Function of Allegoresis in Proclus’ Commentary on the Republic, w: Peitho. Examina antiqua, nr 5, s. 119-137. ISSN 2082-7539. 9 punktów
 4. Domaradzki Mikołaj, Teodor Metochites o ironii filozofów, w: Peitho. Examina antiqua, nr 5, s. 295-300. ISSN 2082-7539. 9 punktów
 5. Godek Lidia, Aksjologia sfery publicznej. Wstęp, w: Filo-sofija, nr 24 (2014/1), Bydgoszcz 2014, s. 13-19. ISSN 1642-3267. 7 punktów
 6. Godek Lidia, O teoretycznych roszczeniach realizmu politycznego, w: Kotowski M., Małek M. (red.), Lectiones&Acroases Philosophicae, nr VII, s. 229-248, Wrocław 2014. ISSN 2082-9221. 4 punkty
 7. Godek Lidia, Poziomy rekonstrukcji refleksji aksjologicznej a Weberowska koncepcja modernizacji, w: Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich „Sofia”, nr 14, Rzeszów 2014. ISSN 1642-1248. 7 punktów
 8. Godek Lidia, Poznańskie Aksjologie, w: Pismo Filozofów Krajów Słowiańskich „Sofia”, nr 14, Rzeszów 2014. ISSN 1642-1248. 7 punktów
 9. Hołowiecki Marek, Wykorzystanie e-learningu jako formy kształcenia zdalnego na publicznych uczelniach wyższych w Polsce, w: Lingua ac Communitas, nr 24, s. 185-206. ISSN 1230-3143. 6 punktów
 10. Kulczycki Emanuel, On the Development of Scholarly Communication. A Philosophical Approach to the Communication History, w: Studia Philosophica Wratislaviensia, nr 4, s. 51-63. ISSN 1895-8001. 9 punktów
 11. Kulczycki Emanuel, On the philosophical status of the transmission metaphor, w: Central European Journal of Communication, vol. 7, No 2(13), s. 175-188. ISSN 1899-5101. 7 punktów
 12. Kulczycki Emanuel, Wendland M., O kulturalistycznej teorii komunikacji, w: Kultura – Media – Teologia, nr 4 2014 (16), s. 9-25. ISSN 2081-8971. 6 punktów
 13. Kulczycki Emanuel, Zasady oceny czasopism humanistycznych i ich rola w parametryzacji jednostek naukowych, w: Nauka, nr 3/2014, s. 117-140. ISSN 1231-8515. 6 punktów
 14. Kwiek Marek, Przyszłość uniwersytetów w Europie: motywy dyskusji i ich polskie konteksty, w: Nauka i szkolnictwo wyższe, nr 2(41), s. 1-21. ISSN 1231-0298. 4 punkty
 15. Leśniewski Norbert, Wartości a interpretacjonizm. Aksjologiczne konstrukty interpretacyjne Hansa Lenka, w: Filo-Sofija, nr 24. ISSN 1642-3267. 7 punktów
 16. Leśniewski Piotr, Gan-Krzywoszyńska Katarzyna, On Reyes Mate’s Theory of the Victim: A Meta-ethical Sketches on Injustice, w: Ethics in Progress, nr 2, s, 63-77. ISSN 2084-9257. 4 punkty
 17. Makowski Piotr, Bratman i prakseologia minimalna, w: Ethics in Progress, vol. 4(2013), nr 2, s. 78-86. ISSN 2084-9257. 4 punkty
 18. Marzec Andrzej, Czas wyszedł z formy – w poszukiwaniu bezpowrotnie utraconej przyszłości, w: Czas Kultury, 2/2014, s. 146-153. ISSN 0867-2148. 8 punktów
 19. Marzec Andrzej, Dźwięki, które nie chcą odejść – o nawiedzonej teraźniejszości, w: Czas Kultury, 3/2014, s. 132-143. ISSN 0867-2148. 8 punktów
 20. Marzec Andrzej, Krytyka nuklearna – myśl w przededniu apokalipsy, w: Czas Kultury, 1/2014, s. 151-159. ISSN 0867-2148. 8 punktów
 21. Marzec Andrzej, Logika tego samego, czyli o zasadzie to(ż)samości – od Luce Irigaray do Eve Kosofsky Sedgwick, w: Kwartalnik Filozoficzny, 3/2014, tom XLII, s. 107-132. ISSN 1230-4050. 7 punktów
 22. Marzec Andrzej, Niczego nie urodzić – obsolety nowoczesności i przymus (re)produkcji, w: Czas Kultury, 6/2014. ISSN 0867-2148. 8 punktów
 23. Michałowska Danuta Anna, Edukacja etyczna zorientowana na współpracę w kontekście neoliberalnych transformacji, w: Analiza i Egzystencja, nr 25(2014), s. 71-85. ISSN 1734-9923. 9 punktów
 1. Moryń Mariusz, Człowiek jako istota patyczna. O antropologicznym wymiarze nowej fenomenologii Hermanna Schmitza, w: Studia Philosophica Wratislaviensia, t. IX, z. 4(2014), s. 143-152. ISSN 1895-8001. 9 punktów
 2. Moryń Mariusz, Poezja a byt człowieka w nowej fenomenologii, w: Lingua ac Communitas, t. 24(2014), s. 37-48. ISSN 1230-3143. 6 punktów
 3. Musiał Maciej, Feminism and the Cooling of Intimacy. Unintended Consequences  of Women’s Movements, w: Ethics in Progress, nr 4/1, s. 119-128. ISSN 2084-9257. 4 punkty
 1. Musiał Maciej, Współczesne przemiany intymności w perspektywie historii seksualności Michela Foucaulta, w: Hybris, nr 24, s. 12-30. ISSN 1689-4286. 8 punktów
 2. Nowak Andrzej W., Czy możliwa jest metrologiczna suwerenność? Metrologia  i ekonomia polityczna miary, w: Przegląd humanistyczny, nr 5(446), rok LVIII. ISSN 0033-2194. 8 punktów
 1. Nowak Ewa, Profesora Jana M. Siemka imperium filozofii prawa, w: Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, nr 2(2013), Poznań 2013, s. 222-244. ISBN 978-83-7092-157-6. 4 punkty
 1. Pałubicka Anna, Komunikacja i poznanie historyczne na przykładzie Franka Ankersmita koncepcji historiograficznej, w: Sensus Historiae, vol. XVIII, 2014/4, s. 193-212. ISSN 2082-0860. 8 punktów
 2. Piotrowska Ewa, Poezja skaldów- staronordycki przypadek komunikacji społecznej, w: Lingua ac Communitas, t. 24, s. 76-89. ISSN 1230-3143. 6 punktów
 3. Przybyszewski Krzysztof, Negatywność ekonomicznych procesów globalizacyjnych, w: Chorzowskie Studia Polityczne. ISSN 2080-752X. 1 punkt
 4. Szadkowski Krystian, Dobro wspólne jako niekapitalistyczna forma bogactwa. Antonia Negriego teza o kryzysie prawa wartości i jej konsekwencje, w: Hybris, nr 2(25)/2014, s. 196-224. ISSN 1689-4289. 8 punktów
 5. Szynkiewicz Mariusz, Problem zaufania w kontekście rozwoju społecznego znaczenia technologii informatycznych, w: Filo-Sofija, vol. 14, nr 24, s. 259-272. ISSN 1642-3267. 7 punktów
 6. Wawrzynowicz Andrzej, W poszukiwaniu metafilozoficznych uwarunkowań koncepcji sfery publicznej Jürgena Habermasa, w: Filo-Sofija, nr 24 (2014/1), s. 165-174. ISSN 1642-3267. 7 punktów
 7. Wendland Michał, Geneza konstruktywizmu: interpretacje i spory, w: Studia Philosophica Wratislaviensia, nr 9/2, s. 67-82. ISSN 1895-8001. 9 punktów
 8. Wendland Michał, Historia historii komunikacji w zarysie, w: Media – Kultura – Komunikacja społeczna, nr 10, s. 11-27. ISSN 1734-3801. 4 punkty
 9. Wendland Michał, Historia komunikacji na tle historii idei i historii mentalności, w: Idea – Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych, nr XXVI, s. 221-239. ISSN 0860-4487. 6 punktów
 10. Wesoły Marian Andrzej, Jaworska-Wołoszyn Magdalena, Plethona Zapis praw, w: Peitho. Examina Antiqua, nr (5)2014, s. 301-319. ISSN 2082-7539. 9 punktów
 11. Woszczek Marek, Ontologia realizmu kontekstualnego w teorii kwantowej, w: Lectiones & Acroases Philosophicae, nr VII,1, s. 113-151. ISSN 2082-9221. 4 punkty
 1. Monografie, rozdziały w monografiach i redakcje monografii

Monografie

Monografie w językach kongresowych 

 1. Andrzejewski Bolesław, Moros-Pałys Zofia, Deutschland. Erbe und Gegenwart, WSPiA, Poznań 2014, ss. 342. 25 punktów
 2. Cern Karolina M., The Counterfactual Yardstick. Normativity, Self-Constitutionalisation and the Public Sphere, Peter Lang Edition, Frankfurt am Main 2014, ss.315. ISBN 978-3-631-65488-0. 25 punktów 

Monografie w języku polskim

 1. Korpikiewicz Honorata, Korpikiewicz Maria, Szalona załoga. Podróże z Marią. Poligraf 2014, SS. 200, ISBN 9788378562429. 20 punktów
 2. Leśniewski Piotr, Społeczeństwo dialogu. Prolegomena do teorii rekoncyliacji, Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2014, ss. 136. ISBN 978-83-62564-56-9. 20 punktów
 3. Malitowska Anna, Etyka usług profesjonalnych, Oficyna Wydawnicza Epigram, Bydgoszcz 2014. ISBN 978-83-61231-29-5. 20 punktów
 4. Musiał Maciej, Filozofia Richarda Rorty’ego jako terapia kulturowa, Wydawnictwo Epigram, Bydgoszcz 2014, ss. 122. ISBN 978-83-61231-21-9. 20 punktów
 5. Orlik Piotr, Wobec indyferencji. O możliwości konstytuowania całości poindyferencjalnej, tom I „Pirron i Hölderlin na ścieżkach indyferencji (aspekt wolności)”, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2013, ss. 328. ISBN 978-83-7092-135-4. 20 punktów
 6. Przybysz Piotr, O poznawaniu innych umysłów. Wokół kognitywistycznych badań nad poznaniem społecznym, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań ss. 203.

ISBN 978-83-7986-029-6. 20 punktów

 1. Wendland Michał, Filozoficzne i metodologiczne podstawy historii komunikacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, ss. 392. ISBN 978-83-232-2838-7. 20 punktów
 2. Wilowski Włodzimierz, Czy zen może być chrześcijański? Wydawnictwo IKONA, Szydłowiec 2014, ss. 360, ISBN / ISSN: 978-83-62647-67-5. 20 punktów

Rozdziały w monografiach

Rozdziały w językach kongresowych

 1. Andrzejewski Bolesław, Immanuel Kants Rationalismus und seine Auswirkung auf die slavische Philosophie, w: Deutschland. Erbe und Gegenwart, WSPiA, Poznań 2014, s. 272-287. ISBN 978-83-60038-50-5. 5 punktów
 2. Bakke Monika, Living (on) Dust: Around the Globe with Mineral Particles & Microbial Hitchikers. W: A. Bureaud, R. F. Malina, L. Whiteley (red.), Meta-Life: Biotechnologies, Synthetic Biology, ALife and the Arts. Boston: Leonardo/ISAST and MIT Press, e-book kindle, E-SSN 1530-9282. 5 punktów
 3. Bakke Monika, „Practicing Aesthetics among Nonhuman Somas in the Age of Biotech”. W: W. Małecki (red.), Practicing Pragmatist Aesthetics. Amsterdam: Rodopi, s. 151-168, ISBN 978-90-420-3836-3. 5 punktów
 4. Bonecki Mateusz, Praxiological and Knowledge Management Approach to New Product Development, in: Praxiology and the Reasons for Action, The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, Vol. 23, Transaction Publishers, New Brunswick, NJ, 2014. 5 punktów
 5. Cern Karolina M., INTRODUCTION! w: Zirk-Sadowski Marek, Wojciechowski Bartosz, Cern Karolina M. (eds.), Towards Recognition of Minority Groups. Legal and Communication Strategies, Ahgate, Farnham 2014, s. 1-10. 5 punktów
 6. Cern Karolina M., On the Constructivist Premise of Constitutional Patriotism as a Normative Idea, w: Zirk-Sadowski Marek, Wojciechowski Bartosz, Cern Karolina M. (eds.), Towards Recognition of Minority Groups. Legal and Communication Strategies, Ahgate, Farnham 2014, s. 221-236. 5 punktów
 7. Kubicki Roman, About Paweł Łubowski’s Artistic „Dividing”, by Zero, w: Pokorna – Pietras J. (eds.), Playing with Chronos. Paweł Lubowski,s Still Images, Poznań 2014, s. 22-29. ISBN 978-83-929801-2-4. 5 punktów
 8. Kwiek Marek, Antonowicz Dominik, The Changing Paths in Academic Careers in European Universities: Minor Steps and Major Milestones, w: Fumasoli T. Goastellec G., Kehm B.M. (eds.), Academic Careers in Europe – Trends, Challenges, Perspectives, Springer, Dordrecht 2014, s. 41-68. ISBN 978-3-319-10719-6. 5 punktów
 9. Kwiek Marek, European Universities and Educational and Occupational Intergenerational Social Mobility, w: Otto Hans-Uwe (eds.), Facing Trajectories from School to Work. Towards a Capability-Friendly Youth Policy in Europe, Springer, Dordrecht 2014, s. 87-111. ISBN 978-3-319-11435-4. 5 punktów
 10. Kwiek Marek, From System Expansion to System Contraction: Access to Higher Education in Poland, w: Mountford-Zimdars A., Sabbagh D., Post D. (eds.), Fair Access to Higher Education. Global Perspectives, University of Chicago Press., Chicago 2014, s. 193-215. ISBN 978-0-226-25092-2. 5 punktów
 11. Kwiek Marek, Knowledge production, Regional engagement and Higher Education in Poland, w: Higher Education in the World 5: Knowledge, Engagement and Higher Education: Contributing to Social Change, Palgrave Macmillan, New York 2014, s. 217-220. ISBN 978-0-230-53556-5. 5 punktów
 12. Kwiek Marek, Social Perceptions versus Economic Returns of the Higher Education: The Bologna Process in Poland, w: Kozma T., Rebay M., Ohidy A., Szolar E. (eds.), The Bologna Process in Central and Eastern Europe, Springer, Dordrecht 2014, s. 147-182. ISBN 978-3-658-02332-4. 5 punktów
 13. Leśniewski Piotr, Gan-Krzywoszyńska K., The Kindly Ones (Les Bienveillantes): the Red Herrings within a Theory of Intercultural Rationality, w: Diaz-Soto D., Manzanero D., Thoilliez B. (eds.), Philosophical Challenges of Plurality in a Global World, Cambridge Scholars Publishing 2014, s. 177-198. 5 punktów
 14. Michałowska Danuta A., Development of cognitive abilities and psychosocial competences through drama, w: Furmanowska M. (eds.), Art in education and therapy. Sztuka w wychowaniu i terapii, Oficyna Wydawnicza ATUT – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wrocław 2014, s. 187-209. ISBN 978-83-7977-009-0. 5 punktów
 15. Nowak Andrzej W., Kostyszak Maria, Central European Perspectives, w: Ethics, Science, Technology, and Engineering: An International Resource, Macmillan Reference, USA 2014. 5 punktów
 16. Nowak Andrzej W., Science, Technology, and Society Studies: Central European Perspectives, w: Ethics, Science, Technology, and Engineering: An International Resource, Macmillan Reference, USA 2014. 5 punktów
 17. Raburski Tomasz, Jemielniak Dariusz, Liquid Collaboration, w: Kociatkiewicz J., Kostera M. (eds.), Liquid Organization: Zygmunt Baumann and Organization Theory, London – New York, Routledge 2014, s. 85-103. 5 punktów
 18. Raburski Tomasz, Wojciechowski Maciej, Standardization of Judicial Opinions: Work of Judges in a Changing Environment, w: Jemielniak Dariusz (eds.), Legal Professions at the Crossroads, Frankfurt am Main, PeterLang GmbH 2014, s. 57-67. 5 punktów
 19. Szadkowski Krystian, Kurant A., Sowa J., Do we need a lab? Capture, exploitation and resistance in the contemporary creative communities, w: Kozłowski M., Kurant A., Sowa J., Szadkowski K., Szreder K., A Joy Forever. Political Economy of Social Creativity, MyFly Books, London 2014, s. 249-258. 5 punktów 

Rozdziały w języku polskim 

 1. Bakke Monika, Biotechnologiczne zwierzę. Zwierzęta jako tkanki, komórki i genomy. W: A. Barcz, M. Dąbrowska (red.), Zwierzęta, gender, kultura. Lublin: E-naukowiec, s. 77-85, ISBN 978-83-936418-7-1. 4 punkty
 2. Błaszak Maciej, Kognitywistyczne konteksty edukacji, w: Dylak S., Barabasz G., Hejwosz-Gromkowska D. (red.), Metoda projektów w edukacji ponadpodstawowej, Wydawnictwo How How Design, Poznań 2014, s. 12-35. 4 punkty
 3. Buksiński Tadeusz, Modele demokracji a samorządność, w: Instytucjonalny i podmiotowy wymiar samorządności, w: Buksiński T. (red.), Kalisz 2014, PWSZ, s. 9-34. 4 punkty
 4. Buksiński Tadeusz, Sfera samorządowa jako sfera publiczna, w; Instytucjonalny i podmiotowy wymiar samorządności, w: Buksiński T. (red.), Kalisz 2014, PWSZ, s.35-60. 4 punkty
 5. Cern Karolina M., Wojciechowski Bartosz, Sprawa Kücükdeveci w praźródłach prawa unijnego, w: Czapska Janina, Dudek Michał, Stępień Mateusz (red.), Wielowymiarowość prawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 249-268. 4 punkty
 6. Godek Lidia, Duch braterstwa i autonomia polityczna. O Weberowskim ujęciu samorządności, w: T. Buksiński (red.), Instytucjonalny i podmiotowy wymiar samorządności, Kalisz 2014, s. 89-101. ISBN 978-83-64090-22-6. 4 punkty
 7. Kubicki Roman, Powaga ukryta? O świecie przedstawianym i komunikowanym przez piosenki dla dzieci, w: Leszczyński G. (red.), Muzyczne związki w sztuce dla dziecka, Centrum Sztuki Dziecka, Poznań 2014, s. 17-36. ISBN 978-83-60557-87-7. 4 punkty
 8. Marzec Andrzej, Fallogocentryzm, w: Encyklopedia Gender. Płeć w kulturze, Warszawa 2014, s. 128-130. 4 punkty
 9. Nowak Andrzej W., Struktury świata, struktury kapitalizmu, struktury wiedzy, w: Nijakowski Lech M. (red.), Oprogramowanie rzeczywistości społecznej. Szkice o współczesnych teoriach socjologicznych, Wydawnictwo Krytyka Polityczna, Warszawa 2014. 4 punkty
 10. Pakszys Elżbieta, Transgresja albo przekraczanie granic: Wybitne kobiety w nauce, wczoraj i dziś, w: Chudzicka-Dudzik P., Konteksty feministyczne. Gender w życiu społecznym i kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014. ISBN 978-83-7969-034-3. 4 punkty
 11. Piotrowska Ewa, Ideologia- matematyka-wychowanie w polityce III Rzeszy, w: Przyszczypkowski K., Polak T., Cytlak J., Polityczne uwarunkowania systemów edukacyjnych. Badawczy problem społeczny, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014, s. 153-168. 4 punkty
 12. Wawrzynowicz Andrzej, Religia w refleksji filozoficznej mesjanistów polskich XIX I XX wieku, w: Janeczek S., Starościc A. (red.), Filozofia a religia w dziejach polskiej filozofii. Inspiracje – krytyka, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, s. 141-154. 4 punkty
 13. Woszczek Marek, Czy rabbi Jezus przyjął do nas „suczki”? Epistemologia obelgi i queerowo-postkolonialne strategie w studiach biblistycznych, w: Kochanowski J., Wrzosek T. (red.), Nowe studia kulturowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 143-170. ISBN 978-83-235-1544-9. 4 punkty 

Redakcje monografii

 1. Bonecki Mateusz, Makowski Piotr, Nowak-Posadzy Krzysztof, Praxiology and the Reasons for Action, The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, Vol. 23, Transaction Publishers, New Brunswick, NJ, 2014. 5 punktów
 2. Buksiński Tadeusz, Instytucjonalny i podmiotowy wymiar samorządności, Kalisz 2014, PWSZ ss.163. 4 punkty
 3. Cern Karolina M., Ewa Nowak, Kwestie publicznego zainteresowania / Public Concerns, Filozofia Publiczna & Edukacja Demokratyczna, T3 N1(5). 4 punkty
 4. Cern Karolina M., Zirk-Sadowski M., Wojciechowski B., Towards Recognition of Minority Groups. Legal and Communication Strategies, Ashgate, Farnham 2014. 5 punktów
 5. Kiedrowski Krzysztof, Mariusz Weiss, Poznańskie Studia z Filozofii Nauki , t. 23, numer 2 (Filozoficzne i metodologiczne konteksty w badaniach biologicznych). Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, s. 225. ISBN 978-83-63795-89-4, ISSN 0137-9976. 4 punkty
 6. Kiedrowski Krzysztof, Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, t. 23, numer 1 (Podstawy Filozofii. Świat realny i światy możliwe w perspektywie metafizycznej). Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, s. 166. ISBN 978-83-63795-43-6, ISSN 0137-9976. 4 punkty
 7. Kwiek Marek, Otto Hans-Uwe et al. (eds.), Facing Trajectories from School to Work. Towards a Capability-Friendly Youth Policy in Europe, Dordrecht: Springer, 2014. ISBN 978-3-319-11435-4. 5 punktów
 8. Szadkowski Krystian, Kozłowski M., Kurant A., Sowa J., Szreder K, Joy Forever. Political Economy of Social Creativity, MyFly Books, London 2014, ss. 292. 5 punktów 

Redakcje numerów tematycznych czasopism

 1. Andrzejewski Bolesław, Lingua ac Communitas, nr 24 / 2014.
 2. Bonecki Mateusz, Boruszewski Jarosław, Studia Metodologiczne, nr 32
 3. Godek Lidia, Aksjologia sfery publicznej, „Filo-Sofija”, nr 24 (2014/1), Bydgoszcz 2014, ss. 307. ISSN 1642-3267.
 4. Grzywacz Małgorzata, Fenomen Edyty Stein, das Phänomen Edith Stein, Zeszyty Naukowe Centrum Badań im. Edyty Stein, nr 11. ISSN 1895-2984
 5. Kwiek, Marek. Emil Visnovsky. Tom „Contemporary Academic Culture” Human Affairs. Vol. 24. No. 1. 2014. 1-161. ISSN 1210-3055.
 6. Nowak Ewa, Bonecki Mateusz, Ethics in Progress, no 2(2014), issue 5
 7. Nowak Ewa, Bonecki Mateusz, Ethics in Progress, no 1(2014), issue 5.
 8. Nowak Ewa, Cern Karolina M., Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna, numery 1 i 2 (2014)
 9. Piotrowska Ewa, Czasopismo Internetowe „Humaniora”, nr 1(5). 

Pozostałe, inne, różne

 1. Albiński Tomasz, Logika kontrfaktycznych okresów warunkowych D. Lewisa a koncepcja metafizyki unitarnej L. Nowaka, w: Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, t.23, n. 1, s. 107-128. ISSN 0137-9976.
 2. Albiński Tomasz, O pojęciu przyczyny i przyczynowości w ujęciu Jana Łukasiewicza, w: Studia Metodologiczne, z. 33. ISSN 0039-324X
 3. Andrzejewski Bolesław, Kto ty jesteś?…, w: Średzki Kwartalnik Kulturalny, nr 1(69), s. 6-9.
 4. Bakke Monika, AUTORSTWO haseł w encyklopedii: Ciało. W: M. Rudaś-Grodzka, at al. (red.), Encyklopedia gender. Płeć w kulturze. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, s. 73-76, ISBN 978-83-7554-816-7; Natura/Kultura. W: M. Rudaś-Grodzka, at al. (red.), Encyklopedia gender. Płeć w kulturze. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca, s. 336-338, ISBN 978-83-7554-816-7
 5. Błaszak, Maciej (2014) Biznes odporny na rynkowe wstrząsy. Flota (Miesięcznik decydentów branży flotowej), styczeń-luty 2014
 6. Błaszak, M. (2014) Czy nasze ciało można ulepszyć? Flota (Miesięcznik decydentów branży flotowej), kwiecień 2014
 7. Błaszak, M. (2014) Dlaczego mamy kiepską pamięć do nazwisk? Flota (Miesięcznik decydentów branży flotowej), lipiec-sierpień 2014
 8. Błaszak, M. (2014) Dlaczego warto pomyśleć dwa razy? Biznes Car 10-11
 9. Błaszak, M. (2014) Jak nazwa samochodu wpływa na jego sprzedaż? Biznes Car, 4-5
 10. Błaszak, M. (2014) Jan Kowalski Superstar. Biznes Car, 8-9
 11. Błaszak, M. (2014) Myślenie szybkie i wolne. Flota (Miesięcznik decydentów branży flotowej), czerwiec 2014
 12. Błaszak, M. (2014) Partner godny zaufania. Biznes Car, 6-7
 13. Błaszak, M. (2014) Pokaż, że Ci zależy. Flota (Miesięcznik decydentów branży flotowej), listopad-grudzień 2014
 14. Błaszak, M. (2014) Presja czasowa w podejmowaniu decyzji. Flota (Miesięcznik decydentów branży flotowej), maj 2014
 15. Błaszak, M. (2014) Siła wymiany poglądów. Flota (Miesięcznik decydentów branży flotowej), wrzesień 2014
 16. Błaszak, M. (2014) Strategia, czyli coś więcej niż plan. Flota (Miesięcznik decydentów branży flotowej), październik 2014
 17. Błaszak, M. (2014) Witaminy dla mózgu. Flota (Miesięcznik decydentów branży flotowej), marzec 2014 Bog_umiera_przed_supermarketem__nie_na_deskach_teatru.html
 18. Bogaczyk-Vormayr Małgorzata, Erinnerung und Versöhnung. Edith Stein als Dialogdenkerin, w: Edith Stein Jahrbuch 2014, hrsg. v. U. Dobhan et al., Echter Verlag, Würzburg 2014, s. 27-43. 4 punkty
 19. Bogaczyk-Vormayr Małgorzata, Fałsz egzystencji. Człowiek w dziele Franza Kafki, w: „Humaniora. Czasopismo internetowe”, nr 1 (5)/ 2014, s. 13-35.
 20. Bonecki Mateusz, Boruszewski Jarosław, Słowo Wstępne, w: Studia Metodologiczne, nr 32, s. 9-10, Poznań 2014. ISSN 0039-324X.
 21. Bonecki Mateusz, Zwinne podejście do zarządzania procesem badawczo-rozwojowym, w: Studia Metodologiczne, Poznań 2014, t. 32. ISSN 0039-324X.
 22. Boruszewski Jarosław, Identyfikacja problemów w infobrokerstwie systemowym, w: Studia Metodologiczne, Poznań 2014, nr 32, s. 137-148. ISBN 978-83-232-2783-0,
 23. ISSN 0039-324X Brzechczyn Krzysztof, Między realizmem a utopią, w: Tygodnik Powszechny. Katolickie Pismo Społeczno-Kulturalne, nr 44, 2 XI 2014, s. 53 (dodatek specjalny: Pomysły na wolną Polskę. Myśl polityczna opozycji 1976-1989, red. Grzegorz Waligóra, Wojciech Pięciak).
 24. Kazibut Radosław, „Wojny o naukę” – kolejny etap poszukiwania kryterium demarkacji? Geneza, strony konfliktu i problemy do rozwiązania, w: Studia Metodologiczne, nr 1 2013/2014. ISSN 0039-324X.
 25. Kazibut Radosław, Formy organizacji życia naukowego w świetle definicji pojęcia „organizacji uczącej się”, w: Studia Metodologiczne, nr 4/2014. ISSN 0039-324X.
 26. Kiedrowski Krzysztof, Przyczynek do kwestii modalności w metafizyce negatywistycznej, w: tenże (red.), Poznańskie Studia z Filozofii Nauki, t. 23, nr 1. Wydawnictwo Nauka i Innowacje, Poznań 2014, s. 87-105.
 27. Krzysztof Nowak-Posadzy, Krytyka refleksywna w badaniach nad praktyką zawodową i organizacyjną, w: Studia Metodologiczne, nr 32, s. 165-180. ISSN 0039-324X.
 28. Kubicki Roman, The discreet charm of margins. A thought-out attempt to make a timid introduction to the rather non-existent aesthetics of Blaise Pascal, w: Art Inquiry. Recherches sur les arts, vol. XVI, s. 195-214. ISSN 1641-9278. 4 punkty
 29. Marzec Andrzej, Czarne, śląskie serce – wywiad z Natalią Zamilską, http://e.czaskultury.pl/czytanka/muzyka/1764-czarne-lskie-serce
 30. Marzec Andrzej, Kino w czasach kryzysu – grecka nowa fala, http://e.czaskultury.pl/czytanka/festiwale/1710-kino-w-czasach-kryzysu-grecka-nowa-fala
 31. Marzec Andrzej, Ogrodnik, naziści i kundel – relacja z festiwalu filmowego Nowe Horyzonty we Wrocławiu, http://e.czaskultury.pl/czytanka/film/1709-siewca-nazici-i-kundel
 32. Marzec Andrzej, Sen o jeszcze mroczniejszym odcieniu czerni – relacja z festiwalu UNSOUND w Krakowie, http://e.czaskultury.pl/czytanka/muzyka/1769-unsound-2014
 33. Marzec Andrzej, Wywiad z reżyserem Panosem H. Koutrasem: „Wszyscy znajomi królika”
 34. Nowak Andrzej W., Alkoholowe safari, recenzja filmu „Pod mocnym aniołem”, Dziennik Opinii, „Krytyka Polityczna”, 21.01.2014, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/film/20140121/alkoholowe-safari
 35. Nowak Andrzej W., Cóż po takim zwycięstwie?, w: Magazyn Kontakt, 13.08.2014, http://magazynkontakt.pl/coz-po-takim-zwyciestwie.html (przedruk: Bóg umiera przed supermarketem, nie na deskach teatru, „Gazeta Wyborcza” 19.09.2014, http://wyborcza.pl/magazyn/1,140804,16670539, Bog_umiera_przed_supermarketem__nie_na_deskach_teatru.html
 36. Nowak Andrzej W., Dawn of (neo)Augustine world? http://installingorder.org/2014/01/28/dawn-of-neoaugustine-world/ 4 punkty
 37. Nowak Andrzej W., Gendorożec przeskakuje rekina, czyli dlaczego prawica powinna czytać McLuhana, w: Dziennik Opinii, „Krytyka Polityczna”, 26.01.14, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20140126/
 38. Nowak Andrzej W., Głodowe igrzyska kawiorowej prawicy, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20140725/nowak-glodowe-igrzyska-kawiorowej-prawicy
 39. Nowak Andrzej W., Interwencja publicystyczna: Darmowy drink za seks? W kulturze barowo-klubowej to norma, 13.02.2014, http://www.edulandia.pl/studia/1,126911,15454081
 40. Nowak Andrzej W., Nie chcę już dłużej być starszą siostrą, w: Codziennik feministyczny 01.03.2014, http://codziennikfeministyczny.pl/nie-chce-juz-dluzej-byc-starsza-siostra/
 41. Nowak Andrzej W., O peryferyjny feminizm, 10.01.2014, http://nowe-peryferie.pl/index.php/2014/01/o-peryferyjny-feminizm/
 42. Nowak Andrzej W., Przyszłość nauk o kulturze w kraju półperyferyjnej nowoczesności, w: Historie współczesności – Numer specjalny, nr 5/2013
 43. Nowak Andrzej W., Recenzja: Kiedy umrze ostatni inżynier, w: Rita Baum 33/2014, http://ritabaum.pl/post/100229949684/z-nowej-rity-andrzej-w-nowak-kiedy-umrze
 44. Nowak Andrzej W., Song as an emotional and political attractorhttp://installingorder.org/2014/02/11/song-as-a-emotional-and-political-attractor/ 4 punkty
 45. Nowak Andrzej W., Tekst Gonzo w domu i w zagrodzie w publikacji festiwalowej „Festiwalu Fabuły” (13.10-18.10.2014), s. 87-89. http://zamek.poznan.pl/fotki/Andrzej%20W_%20Nowak%20-%20Gonzo%20w%20domu%20i%20w%20zagrodzie%20-%20Szczerek.pdf
 46. Nowak Ewa, Doskonałość. Z genealogii human enhancement, w: Humaniora, 1(5), 2014, ss. 59–68
 47. Piotrowska Ewa, Filozofie skandynawskie czy filozofia skandynawska?, w: Czasopismo Internetowe „Humaniora”, nr 1(5), s. 123-133.
 48. Piotrowska Ewa, Wstęp, w: Czasopismo Internetowe „Humaniora”, nr 1 (5), s. 9-10.
 49. Szadkowski Krystian, Czym są krytyczne badania nad szkolnictwem wyższym?, w: CPP RPS, Volume 73, Poznań 2014, s. 3-47
 50. Szadkowski Krystian, The Long Shadow of Doctoral Candidate’s Status. Case Study – Poland, w: Social Work & Society, nr 2(12)/2014, s. 1-17. 4 punkty
 51. Szynkiewicz Mariusz, Metafora smogu informacyjnego a procesy informacyjne, w: Studia metodologiczne, nr 32, s. 65-77.
 52. Zeidler Paweł, O roli ugruntowanych empirycznie metafor w naukowych programach badawczych, w: Filozofia i nauka. Studia filozoficzne i interdyscyplinarne, tom 2, s. 239-255, IFiS PAN, Warszawa 2014, ISSN 2300-4711.
 53. Zeidler Paweł, O sposobach i problemach reprezentacji wiedzy w nauce o zarządzaniu wiedzą, w: Studia Metodologiczne, nr 32, s. 11-28, 2014, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014. ISSN 0039-324X.

 Tytuł/ Stopień naukowy/

Nazwisko i imię

Publikacje

Prof. dr hab. Andrze­jew­ski Bolesław

Prof. dr hab. Buksiński Tadeusz

Prof. dr hab. Jam­rozi­akowa Anna

Prof. dr hab. Kotowa Bar­bara

Prof. dr hab. Kwiek Marek

Prof. dr hab. Nowak Izabella

Prof. dr hab. Pałubicka Anna

Prof. dr hab. Piotrowska Ewa

Prof. dr hab. Wesoły Mar­ian

Prof. dr hab. Zei­dler Paweł

Prof. UAM dr hab. Brzechczyn Krzysztof

Prof. UAM dr hab. Kor­pikiewicz Honorata

Prof. UAM dr hab. Kubicki Roman

Prof. UAM dr hab. Liberkowski Ryszard

Prof. UAM dr hab. Nowak Ewa

Prof. UAM dr hab. Orlik Piotr

Prof. UAM dr hab. Pak­szys Elżbieta

Prof. UAM dr hab. Sobczyńska Danuta

Prof. UAM dr hab. Szczuciński Antoni

Prof. UAM dr hab. Tworak Zbig­niew

Prof. UAM dr hab. Wilowski Włodz­imierz

Dr hab. Bakke Monika

Dr hab. Kil­i­janek Marek

Dr hab. Leśniewski Norbert

Dr hab. Moryń Mariusz

Dr hab. Wawrzynow­icz Andrzej

Dr Albiński Tomasz

Dr Błaszak Maciej

Dr Bonecki Mateusz

Dr Boruszewski Jarowsław

Dr Cern M.Karolina

Dr Dobrzański Dar­iusz

Dr Domaradzki Mikołaj

Dr Godek Lidia

Dr Juchacz Piotr W.

Dr Kaz­ibut Radosław

Dr Kiedrowski Krzysztof

Dr Krzyśka Sławomir

Dr Kul­czy­cki Emanuel

Dr Leciejew­ski Sławomir

Dr Leśniewski Nor­bert

Dr Leśniewski Piotr

Dr Makowski Piotr

Dr Malitowska Anna

Dr Michałowska Danuta A.

Dr Nowak Andrzej W.

Dr Nowak Krzysztof

Dr Przy­bysz Piotr

Dr Przy­byszewski Krzysztof

Dr Raburski Tomasz

Dr Rzepiński Tomasz

Dr Szynkiewicz Mar­iusz

Dr Weiss Mariusz

Dr Wend­land Michał

Dr Woszczek Marek

Dr Ziółkowska Anna