Home » Ścieżka badawczo-dydaktyczna

Ścieżka badawczo-dydaktyczna

Badania nad nauką i szkolnictwem wyższym

Od 1 października 2017 r. uruchamiamy w Instytucie Filozofii UAM ścieżkę badawczo-dydaktyczną (jest to cykl wykładów fakultatywnych, 4 pkt. ECTS) poświęconą badaniom nad nauką i szkolnictwem wyższym. Celem ścieżki jest wprowadzenie do badań nad nauką i szkolnictwem wyższym w ramach cyklu zajęć. Pozwoli to na zdobycie wiedzy i kompetencji umożliwiających na włączenia się w trwające badania empiryczne. 

Zapraszamy również na seminarium: napisz pracę licencjacką lub magisterską z filozofii na podstawie własnych badań empirycznych.

Dopuszczamy możliwość uczestnictwa studentów z innych ośrodków akademickich (wszystkie zajęcia i seminaria będą odbywały się zawsze tego samego dnia tygodnia).

Zacznij prowadzić badania już w trakcie studiów!

Semestr zimowy 2017/2018

Wprowadzenie do badań komunikacji naukowej (cykl „Komunikacja naukowa”) – prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki
Wtorek, 9:45 – 11:15, sala 410, Międzychodzka 5.

Zobacz opis przedmiotu

Wprowadzenie do badań szkolnictwa wyższego (cykl „Badania nad szkolnictwem wyższym”) – dr Krystian Szadkowski
Wtorek, 11:30 – 13:00, sala 105, budynek „D” (Wydział Studiów Edukacyjnych UAM).

Zobacz opis przedmiotu

Semestr letni 2017/2018

Warsztaty z metod ilościowych w komunikacji naukowej (cykl „Komunikacja naukowa”) – prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki
Zobacz opis przedmiotu

Warsztaty z metod jakościowych w badaniach szkolnictwa wyższego (cykl „Badania nad szkolnictwem wyższym”)  – dr Krystian Szadkowski
Zobacz opis przedmiotu
 

Zasady uczestnictwa

Zajęcia organizowane są na zasadzie wykładów fakultatywnych, a rekrutacja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych (niezależnie od studiowanego kierunku).

Szczególnie zapraszamy osoby, które już w trakcie studiów chcą rozpocząć pracę badawczą i włączyć się w realizowane przez prowadzących projekty.

Można uczestniczyć we wszystkich przedmiotach lub wybrać tylko jeden cykl (komunikacja naukowa lub badania szkolnictwa wyższego), jak również pojedynczy wykład z semestru zimowego. Uczestnictwo w warsztatach w semestrze letnim zakłada wcześniejszą wiedzę i umiejętności zdobywane w semestrze zimowym.

Seminarium licencjackie i magisterskie

Zapraszamy na indywidualne seminarium licencjackie i magisterskie, które otworzymy nawet dla jednej osoby, która będzie chciała napisać ambitną pracę opartą o własne badania i aktualną literaturę przedmiotu. Aby zapisać się na seminarium, prosimy przesłać 1 stronnicowy list motywacyjny oraz 2-stronnicowy opis problematyki, którą chcą Państwo podjąć w pracy. 

Ostateczna tematyka rozprawy zostanie zaproponowana przez prowadzącego seminarium i będzie się wpisywała w aktualnie realizowane projekty badawcze.

Prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki: email: emek@amu.edu.pl
Dr Krystian Szadkowski: krysszad@amu.edu.pl

Prowadzący ścieżkę:

Prof. UAM dr hab. Emanuel Kulczycki – profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie kieruje grupą badawczą Scholarly Communication Research Group. W swoich badaniach koncentruje się na ewaluacji nauki i komunikacji naukowej. Ostatnio publikował m.in. w Nature, Research Evaluation, Journal of Informetricsand Scientometrics.  Obecnie kieruje projektem Współczesna polska humanistyka wobec wyzwań naukometrii oraz projektem europejskim European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humanities. Więcej informacji tutaj.

dr Krystian Szadkowski – adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pracuje w Centrum Studiów nad Polityką Publiczną kierowanym przez prof. Marka Kwieka. W swoich badaniach zajmuje się współczesnymi przemianami szkolnictwa wyższego w Polsce, jak również rozwija materialistyczną teorię dobra wspólnego na potrzeby krytycznych badań szkolnictwa wyższego. Autor książki Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym(Wydawnictwo Naukowe PWN 2015). Publikował m.in w Workplace. A Journal for Academic Labor czy Theory of Science. Redaktor wykonawczy czasopisma naukowego Nauka i Szkolnictwo Wyższe. Moje publikacje znajdziesz tutaj.

Masz pytania? Pisz: 

Emanuel Kulczycki: emek@amu.edu.pl
Krystian Szadkowski: krysszad@amu.edu.pl