Seminarium Naukowe Instytutu Filozofii

„Nie tylko genetyka”

„Nie tylko genetyka”

Podczas seminarium naukowego Zakładu Filozofii Nauki w dniu 18 grudnia 2018 roku wystąpił prof. dr hab. Jan Barciszewski z Instytutu Chemii Bioorganizcznej PAN oraz Centrum Nanobiomedycznego UAM. Prof. Barciszewski w swoim referacie poruszył niezwykle interesujące problemy badawcze współczesnej epigenetyki, które są ważne także z perspektywy filozofii nauki.  

„O emocjach towarzyszących obiorowi sztuki”

„O emocjach towarzyszących obiorowi sztuki”

19 listopada 2018 roku podczas Seminarium Naukowego Instytutu Filozofii UAM dr hab. Piotr Przybysz, prof. UAM wystąpił z referatem „O emocjach towarzyszących obiorowi sztuki”.

„Kelner Sartre’a, czyli o możliwości bycia autentycznym”

„Kelner Sartre’a, czyli o możliwości bycia autentycznym”

22 października mgr Katarzyna Bartosik z Uniwersytet Zielonogórski wygłosiła referat „Kelner Sartre’a, czyli o możliwości bycia autentycznym”. Organizatorami seminarium byli: Zakład Antropologii Filozoficznej IF UAM oraz Polskie Towarzystwo Antropologii Filozoficznej. Zdjęcie wyróżniające: www.pixabay.com

„Kontekstualność kwantowa i ontologia przyczynowości”

„Kontekstualność kwantowa i ontologia przyczynowości”

W dniu 9.10.2018 odbyło się zebranie naukowe Zakładu Filozofii Nauki IF UAM, podczas którego dr Marek Woszczek zaprezentował główne tezy swojej najnowszej książki „Kontekstualność kwantowa i ontologia przyczynowości”.

I Seminarium Instytutowe

I Seminarium Instytutowe

Pierwsze Seminarium Instytutowe odbędzie się 21 listopada 2016 r. o godz. 11:00.