Home » dr Mateusz Bonecki

dr Mateusz Bonecki

Doktor, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wykłada przedmioty związane z teorią wiedzy, kulturą organizacyjną i zarządzaniem wiedzą. Autor artykułów z zakresu teorii kultury, epistemologii i metodologii nauk społecznych. Tłumacz niemieckiej literatury filozoficznej (Droysen, Heidegger, Cassirer).  Obecnie jego zainteresowania badawcze obejmują polityki epistemiczne, modele otwartej innowacji oraz studia nad polityką badań, rozwoju i innowacji. Jako doradca ds. zarządzania wiedzą i innowacyjnością współpracuje z przemysłem, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi.

  • Bonecki, M. (2017). Epistemologia społeczna wobec kulturowego uczenia się. Filo-Sofija17(1), 409-428.
  • Bonecki, M. (2016). Open innovation model within public research and innovation programmes. Public Philosophy & Democratic Education5(2), 171-188.
  • Bonecki, M., Malitowska, A. (2016). Participatory Methods for Information Society. Public Philosophy & Democratic Education5(2), 5-10.
  • Bonecki, M. (2015). „Praxiological and Knowledge Management Approach to New Product Development”. W: P. Makowski, M. Bonecki, K. Nowak-Posadzy, W. Gasparski (red.), Praxiology and the Reasons for Action (ss. 205-215). New Brunswick, NJ: Transaction Publishers.
  • Bonecki, M., Malitowska, A. (2015). „Rola infobrokera w procesie podejmowania decyzji zarządczych”. W: T. Wojewódzki, M. Kowalska (red.), Idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne (ss. 121-142). Gdańsk: Wydawnictwo Ateneum – Szkoły Wyższej.
  • Bonecki, M. (2014). Zwinne podejście do zarządzania procesem badawczo-rozwojowym. Studia Metodologiczne32(1), 149-163.
  • Bonecki, M. (2013). Wiedza naukowa i przedteoretyczna w perspektywie nauk rekonstrukcyjnych Jürgena Habermasa. Principia57(1), 57-75.