Home » Dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr

Dr Małgorzata Bogaczyk-Vormayr

Zakład Etyki

Kontakt: bogaczyk@amu.edu.pl 

Social Media:

 


Dydaktyka:

Małgorzata Bogaczyk – dydaktyka 2012-2019

 

Seminarium licencjackie

Zaproszenie na seminarium licencjackie

Filozoficzne koncepcje terapii


Dialog i odpowiedzialność


Etyka środowiskowa


Elementy bioetyki


Historia filozofii antycznej (2016 SZ)


Europa und Solidarität. Vielfalt und Einheit des Europäischen aus heutiger Sicht


Zagadnienia egzystencji i dylematu moralnego w kinie dokumentalnym


Zajęcia fakultatywne


Filo­zofia anty­czna i śred­niowieczna

 


Zagadnienia egzystencji i dylematu moralnego w kinie światowym