Home » dr Radosław Kazibut

dr Radosław Kazibut

Adiunkt, Zakład Filozofii Techniki i Rozwoju Cywilizacji

Adres e-mail: rkazibut@poczta.onet.pl

Profil w serwisie Academia.edu

Wybrane obszary działalności naukowej:

filozofia nauki, historia filozofii nauki, historia nauki, naukoznawstwo, metodologia, socjologia nauki, historia filozofii XVII wieku

Zainteresowania badawcze:

 1. filozoficzne założenia w nauce
 2. filozofia a wczesna nauka i medycyna
 3. filozoficzna refleksja nad praktyką badawczą nauk laboratoryjnych
 4. rewolucja naukowa, problem ciągłości rozwoju wiedzy naukowej
 5. rewolucja naukowa XVII wieku
 6. problem intersubiektywnej komunikowalności i sprawdzalności wiedzy naukowej
 7. kontrowersje i dylematy wynikające z rozwoju wiedzy naukowej
 8. problem kryteriów demarkacji, pseudonauka a nauka
 9. religia a nauka, teoria inteligentnego projektu
 10. „nauki pogranicza” i badania interdyscyplinarne
 11. ewolucja pojęcia faktu naukowego
 12. „wojny o naukę” a filozofia nauki